آموزش کیف قلاب بافی با نخ قیطون

مجموعه: كيف بافتني تعداد بازدید: 706
آموزش کیف قلاب بافی با نخ قیطون

آموزش کیف قلاب بافی با نخ قیطون

مجله سر گرمی اسکیمو:

امروز آموزش یک  کیف قرمز زیبا را برای شما عزیزان قرار میدهیم

وسایل مورد نیاز :

اقلاب شماره  ۳/۴نخ قیطان و یا کاموای ضخیم

ابتدا ۶  زنجیره حلقه کرده و با۴ زنجیره رج اول را شروع میکنیم

رج اول بادرنظرگرفتن سه زنجیره اول بجای یک پایه ۱۶پایه بلنددوبل میبافیم

رج دوم روی چهار پایه یک دسته چهارتایی بسته میبافیم سه زنجیره و تکرارتا آخر رج

هردوپایه ازچهارپایه دریک جابافته شده یعنی چهارپایه دسته ای روی دوپایه ازرج قبل فرارگرفته است درآخربافت مخفی وشروع رج بعد

رج سوم روی زنجیره های بین دسته ها۵ پایه بلن میبافیم زنجیره ای بین آنها نیست

رج چهارم چهار پایه تکی یکی دوتایی ولی رج تاخر ادامه نداردویک چهارم بافت بافته نشده مانده ورج بعد بصورت بدگشت بافته میشود

رج پنجم پایه کوتاه بافته میشود رج ششم مثل رج چهارم بافته میشود

رج هفتم شروع یک زنجیره روی پایه سوم ۸ پایه بلندبافته روی پایه سوم رج قبل پایه کوتاه تا آخر

رج هشتم ازپشت رج هفتم وروی رج ششم پایه گرفته ومثل رج چهارم میبافیم

رجهای نهم ودهم ویازدهم پایه بلند بافته وروی دوتایی ها دوبارا دوتایی میبافیم تا گردی بافت ادامه داشته باشد

رج دوازدهم مانندرج هفتم بافته میشود

رج ۱۳مجدداازپشت رج دوازدهم پایه گرفته وهرچهارپایه تکی یک دوتایی وسه رج باپایه بلند وپایه های دوتایی روی دوتایی ها تکرارمیشود

اندازه کاروقتی به انداره موردنظرشمارسید آخرین رجها مانند۹/۱۰/۱۱ بافته میشود دوتکه ازاین قسمت آماده شود

دوتکه راازقسمت بالای کارباپایه کوتاه میبافیم برای لبه ی در کیف بین ۸تا۱۲کافی هست

کیف  خوشگل ما آماده است امیدواریم که این آموزش برای شما مفید باشد
ایران بانو

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “آموزش کیف قلاب بافی با نخ قیطون”

قالب تفریحی