آموزش بافت کلاه دخترانه زیبا / آموزش بافتنی

0 minutes, 0 seconds Read

آموزش بافت کلاه دخترانه زیبا / آموزش بافتنی

بافت کلاه :

برای بافت این کلاه ابتدا ۳۵ دانه سر می اندازیم و بقیه بافت به صورت زیر میباشد :

رجهای ۱ و ۳ و ۵ و ۷ و ۹ و ۱۱ و ۱۳ همه از زیر بافته میشود .

رج اول :

همه دانه ها از زیر .

رج دوم :

همه دانه ها از رو و دانه آخر را نبافته در میل نگه میداریم و بافت را بر میگردانیم ( مانند عکس ) .

05024761024579250705 آموزش بافت کلاه دخترانه،	آموزش٬ آموزش بافت کلاه٬ آموزش بافت کلاه دخترانه٬ آموزش بافتنی٬ آموزش کلاه دخترانه٬ انواع کلاه٬ بافتنی های زیبا٬ روش بافت کلاه دخترانه٬ کلاه دخترانه زیبا٬ کلاه دخترانه شیک٬ مجله سرگرمی اسکیمو٬ نحوه بافت کلاه

رج چهارم :

همه دانه ها از رو و دانه آخر را نبافته در میل نگه میداریم که در اینجا با حساب دانه قبلی میشود دو دانه ( مانند عکس ) .

50119271921911389475 آموزش بافت کلاه دخترانه،	آموزش٬ آموزش بافت کلاه٬ آموزش بافت کلاه دخترانه٬ آموزش بافتنی٬ آموزش کلاه دخترانه٬ انواع کلاه٬ بافتنی های زیبا٬ روش بافت کلاه دخترانه٬ کلاه دخترانه زیبا٬ کلاه دخترانه شیک٬ مجله سرگرمی اسکیمو٬ نحوه بافت کلاه

رج ششم :

همه دانه ها از رو و دانه آخر را نبافته در میل نگه میداریم که در با حساب دانه های قبلی میشود ۳ دانه .

رج هشتم :

همه دانه ها از رو و دانه آخر را نبافته در میل نگه میداریم که در با حساب دانه های قبلی میشود ۴ دانه .

رج دهم :

همه دانه ها از رو و دانه آخر را نبافته در میل نگه میداریم که در با حساب دانه های قبلی میشود ۵ دانه .

رج دوازدهم :

همه دانه ها از رو و دانه آخر را نبافته در میل نگه میداریم که در با حساب دانه های قبلی میشود ۶ دانه ( مانند عکس ).

  آموزش ۲ مدل کلاه فانتزی با بافت کج راه

40266368678021652814 آموزش بافت کلاه دخترانه

رج سیزدهم :

همه از زیر

09465272585761282093 آموزش بافت کلاه دخترانه

رج چهاردهم :

۱۰ دانه اول از زیر ( در بافت از رو هست اما ما از زیر میبافیم و برمیگردیم مانند عکس ) .

65339832170163992908 آموزش بافت کلاه دخترانه

91171919914804616059 آموزش بافت کلاه دخترانه

این کار را یعنی بافتن ۱۰ دانه از زیر را تا ۸ یا ۱۰ رج ادامه میدهیم که به حالت یک بافت ابری کوچیک اضافه در ابتدای بافت درمیاید ( در عکس مشخص است ) .

55765600086217198053 آموزش بافت کلاه دخترانه،	آموزش٬ آموزش بافت کلاه٬ آموزش بافت کلاه دخترانه٬ آموزش بافتنی٬ آموزش کلاه دخترانه٬ انواع کلاه٬ بافتنی های زیبا٬ روش بافت کلاه دخترانه٬ کلاه دخترانه زیبا٬ کلاه دخترانه شیک٬ مجله سرگرمی اسکیمو٬ نحوه بافت کلاه

99429118245073311083 آموزش بافت کلاه دخترانه

23361997808346570229 آموزش بافت کلاه دخترانه

رج پانزدهم :

همه دانه ها از زیربه جز ۶ دانه نبافته ، که بافت ابری میشود ( دقت کنین که بعد از اتمام بافت ۱۰ دانه اول ما بافت را از راهی شروع میکنیم که پشت بافت به ما باشد ) .

98332128475378980080 آموزش بافت کلاه دخترانه

بعد از این بافت ابری باز این رج را همانطوری که باید ببافیم یعنی بافت زیر میبافیم و بعد از اتمام بر میگردیم و بافت رو و از این رج در رجهای رو از ۶ دانه ای که نبافته داشتیم هر رج یک دانه را میبافیم تا ۶ دانه تمام شود ( مانند عکس ) .

57342482306134686211 آموزش بافت کلاه دخترانه

12638352982542256805 آموزش بافت کلاه دخترانه،	آموزش٬ آموزش بافت کلاه٬ آموزش بافت کلاه دخترانه٬ آموزش بافتنی٬ آموزش کلاه دخترانه٬ انواع کلاه٬ بافتنی های زیبا٬ روش بافت کلاه دخترانه٬ کلاه دخترانه زیبا٬ کلاه دخترانه شیک٬ مجله سرگرمی اسکیمو٬ نحوه بافت کلاه

باز در ابتدای بافت ۱۰ دانه اول را میگیریم و مانند بافت رج چهاردهم ۱۰ دانه را میبفایم فقط دقت کنین که این ده دانه ابتدای بافت در یک جهت باشن و جابجا نبافین .

  آموزش بافت کلاه لبه دار

76966144826384044270 آموزش بافت کلاه دخترانه

بعد از اتمام ۱۰ دانه باز در رج رو همه ی دانه ها را از زیر میبافیم تا یک رج بافت ابری داشته باشیم مانند عکس .

92562258675652337410 آموزش بافت کلاه دخترانه،	آموزش٬ آموزش بافت کلاه٬ آموزش بافت کلاه دخترانه٬ آموزش بافتنی٬ آموزش کلاه دخترانه٬ انواع کلاه٬ بافتنی های زیبا٬ روش بافت کلاه دخترانه٬ کلاه دخترانه زیبا٬ کلاه دخترانه شیک٬ مجله سرگرمی اسکیمو٬ نحوه بافت کلاه

بعد از اتمام بافت را از اول تکرار میکنیم تا اندازه دور سر بچه بافته شود که در اینجا از این بافت ما ۸ تا خواهیم داشت مانند عکس .

35568866598142176768 آموزش بافت کلاه دخترانه،	آموزش٬ آموزش بافت کلاه٬ آموزش بافت کلاه دخترانه٬ آموزش بافتنی٬ آموزش کلاه دخترانه٬ انواع کلاه٬ بافتنی های زیبا٬ روش بافت کلاه دخترانه٬ کلاه دخترانه زیبا٬ کلاه دخترانه شیک٬ مجله سرگرمی اسکیمو٬ نحوه بافت کلاه

بعد از اتمام این ۸ عدد دانه ها را کور کرده و درز کلاه را میدوزیم .

میتونین برای زیبایی کلاه از سوراخهایی که در کلاه بافتیم روبان رد کرده و گره بزنیم .

59518256607442728915 آموزش بافت کلاه دخترانه،	آموزش٬ آموزش بافت کلاه٬ آموزش بافت کلاه دخترانه٬ آموزش بافتنی٬ آموزش کلاه دخترانه٬ انواع کلاه٬ بافتنی های زیبا٬ روش بافت کلاه دخترانه٬ کلاه دخترانه زیبا٬ کلاه دخترانه شیک٬ مجله سرگرمی اسکیمو٬ نحوه بافت کلاه

64121866068238806972 آموزش بافت کلاه دخترانه

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *