آموزش دوخت مقنعه اداری

0 minutes, 12 seconds Read

آموزش دوخت مقنعه اداری
 

مجله سر گرمی اسکیمو:
 

آموزش دوخت مقنعه اداری

 

آموزش دوخت مقنعه اداری

مراحل کشیدن الگو:

– پارچه ای به ابعاد ۱۱۰ سانتیمتر × ۱۱۰ سانتیمتر را از قسمت قطر آن تا بزنید تا به صورت مثلثی دوال در بیاید.

 

آموزش دوخت مقنعه اداری

رأس آن را نقطه A بنامید. – از نقطه A بر روی خط دوالی بسته در حدود ۲۰ سانتیمتر عالمت بگذارید و این نقطه را B بنامید.
– از نقطه B خطی عمود بر خط دوالی بسته پارچه رسم کنید که خط کناره پارچه را قطع کند ) این مثلث کوچک بدست آمده برش می خورد .
– از نقطه B بر روی خط دوالی بسته ۵ سانتیمتر جلو رفته و ۱۶۱۱ آن را نقطه C بنامید. – از نقطه C بر روی خط دوالی بسته ۷۵ سانتیمتر پایین آمده و آن را نقطه D بنامید *قد پشت مقنعه *

 

آموزش دوخت مقنعه اداری

– از نقطه C خطی به طول ۲۵ سانتیمتر عمود به دوالی باز رسم کنید تا نقطه E بدست آید، از این نقطه هاللی به قطر ۱۳ سانتیمتر و به پهنای ۵ سانتیمتر رسم کنید که در هنگام برش زدن آن را به دور بیندازید. نقطه تالقی این منحنی و خط دوالی باز مقنعه را نقطه F بنامید.
– از نقطه F بر روی خط دوالی باز*مرکزی جلو* در حدود ۵۰ سانتیمتر پایین آمده و آن را نقطه G بنامید، این دو نقطه را با خطی که حالت منحنی کوچکی دارند به یکدیگر متصل کرده و خط مرکزی جلوی مقنعه قد جلو را تشکیل می دهد.

 

آموزش دوخت مقنعه اداری

– فاصله نقطه D و G را نصف کرده و آن را نقطه i بنامید. – از نقطه بدست آمده ۵ سانتیمتر به سمت داخل مقنعه عالمت گذاری کرده و با خطی منحنی نقاط D و i و G را به یکدیگر متصل کنید.
الگوی مقنعه آماده برش می باشد.

 

آموزش دوخت مقنعه اداری

مراحل برش پارچه و دوخت:

مقنعه را از روی خطی که بر روی دوالی بسته پارچه در نقطه B عالمت گذاری کرده ایم به سمت داخل تا بزنید و سپس اضافات مقنعه را برش بزنید.

پس از برش زدن پارچه، مطابق الگو لبه تا شده باالی مقنعه را چرخ کرده و برای تزئین روی دوخت آن نوار اریب چرخ کنید. لبه قسمتهای هاللی زیر را سردوز می کنیم و لبه جلو را می دوزیم. در انتها پایین مقنعه را سردوزی می کنیم و در صورت تمایل می توانید بر روی آن از نوار اریب تزئینی استفاده کنید.

 

آموزش دوخت مقنعه اداری

منبع:http://www.rasekhoon.net

  آموزش دوخت چادر جشن تکلیف

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *