آموزش بافت مدل Pointelle

0 minutes, 1 second Read

آموزش بافت مدلPointelle

pointelle

مجله سر گرمی اسکیمو:تعداد دانه ها مضربی از ۱۴ به علاوه ۵ دانه است و حداقل مقدار ۳۳ است.یعنی کمتر از ۳۳ نباید باشد.

مثلا ۲ ضربدر ۱۴ می شود ۲۸ که به علاوه ۵ میشود ۳۳.

رج یک: طرف روی کار است. * پنج دانه از زیر. یک دانه اضافه کنید.{یک دانه را نبافته وارد میل کنید. دانه دوم را از زیر ببافید٫ هر دو دانه را از داخل میل در بیاورید.دانه ای را که نبافته بودید از داخل دانه دوم رد کنید و آن را وارد میل سمت راست بکنید.} ٫ دو دانه از زیر ببافید. یک دانه از رو. دو دانه از زیر. دو دانه را باهم زیر ببافید. یک دانه اضافه کنید. از قسمت* به بعد را تا انتها تکرار کنید. ۵ دانه اخر رج را زیر ببافید.

قسمتی را که زیر آن خط کشیده شده یک روش کم کردن است. که وقتی دانه نبافته را از داخل دانه بافته رد می کنید آن را داخل میل می اندازید ٫ یک دانه دارید.

رج دو و چهار: ۹ دانه از رو ببافید.* یک دانه از زیر٫ ۱۳ دانه از رو٫. از قسمت * به بعد را تا انتها تکرار کنید. ۱۰ دانه اخر را به این صورت ببافید. یک دانه از زیر و ۹ دانه از رو.

  آموزش بافت برگ چمنی یاLeaves Of Grass

رج سه: شش دانه از زیر ببافید. * یک دانه اضافه کنید. {یک دانه را نبافته وارد میل کنید. دانه دوم را از زیر ببافید٫ هر دو دانه را از داخل میل در بیاورید.دانه ای را که نبافته بودید از داخل دانه دوم رد کنید و آن را وارد میل سمت راست بکنید.}.  یک دانه از زیر ببافید. یک دانه از رو. یک دانه از زیر. دو دانه را باهم زیر ببافید. یک دانه اضافه کنید. هفت دانه از زیر ببافید. از قسمت*به بعد را تکرار کنید. ۶ دانه اخر رج را از زیر ببافید.

رج پنج: هفت دانه از زیر ببافید. * یک دانه اضافه کنید. {یک دانه را نبافته وارد میل کنید. دانه دوم را از زیر ببافید٫ هر دو دانه را از داخل میل در بیاورید.دانه ای را که نبافته بودید از داخل دانه دوم رد کنید و آن را وارد میل سمت راست بکنید.}. یک دانه از رو ببافید. دو دانه را باهم از زیر ببافید. یک دانه اضافه کنید. ۹ دانه از زیر ببافید. از قسمت * به بعد را تکرار کنید. هفت دانه اخر رج را زیر ببافید

  بافتنی و آموزش بافت مدل موزاییکی

رج شش: مانند رج دو بافته میشود.

رج یک تا شش را تکرار کنید.

منبع:http://www.doonedoone.com

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *