آموزش مدل بافت کروکودیل

0 minutes, 2 seconds Read

مجله سر گرمی اسکیمو:تعداد دانه ها مضربی از ۱۰ به علاوه ی ۱ میباشد.

بافت مورد نیاز, پایه بلند و شلال. اموزش هر دو در قسمت آموزش هست.

در اینجا تعداد دانه ها ۲۱ عدد است

رج اول: بیست و یک عدد زنجیره بزنید. ۲ پایه بلند در ششمین زنجیره از قلاب بزنید. * یک زنجیره بزنید, دو دانه را جا بیندازید. یعنی نبافید. در دانه ی بعدی پایه بلند بزنید. یک زنجیره بزنید دو دانه جا بیندازید در دانه ی بعدی دو پایه بلند بزنید. قسمت بعد از ستاره را تا انتهای بافت تکرار کنید. در انتهای رج برگردید

Learn how to crochet the Crocodile Stitch! Video and photo tutorial on Mooglyآموزش مدل بافت کروکودیل،	آموزش٬ آموزش اصول بافتنی٬ آموزش بافتنی٬ آموزش مدل بافت کروکودیل٬ آموزش گام به گام بافتنی٬ سایت اسکیمو٬ مجله سرگرمی اسکیمو

DSC09594

رج دو: یک زنجیره بزنید و دور اولین پایه بلند از دو تایی ها شروع به بافتن کنید. ۵ پایه بلند بزنید.در تصویر بالا همانطور که میبینید  اخر رج ما با یک پایه بلند تمام شده و قبل از آن دو پایه بلندی هست که در یک دانه بافته شده ما در پایه بلند تکی نمی بافیم .بلکه در اولین پایه بلند دوتایی که در تصویر بالا از سمت راست دومین پایه بلند هست می بافیم.

DSC09595

بافت را به سمت دانه ی بعدی ادامه بدهید و دور آن نیز ۵ دانه ببافید. مانند تصویر زیر

DSC09598

دانه ی آخر را با شلال یا بخیه به تک دانه پایه بلند متصل کنید

DSC09599

این کار را برای قسمت های بعدی نیز تکرار کنید.

DSC09600

پشت کار

  آموزش بافت حلقه ساده یا Simple Eyelet آموزش اصول بافتنی

DSC09601

رج سه: سه زنجیره بزنید. در همان خانه یک پایه بلند بزنید. * یک زنجیره بزنید.یک پایه بلند در وسط پولک بزنید (به هر کدوم از این حلقه های ساخته شده پولک میگم) یک زنجیره بزنید. دو پایه بلند در  دانه ی شلال بزنید. از * تا انتهای رج را تکرار کنید. یعنی ۲ پایه بلند روی شلال و یک پایه بلند وسط پولک. ا

Learn how to crochet the Crocodile Stitch! Video and photo tutorial on Moogly	آموزش٬ آموزش اصول بافتنی٬ آموزش بافتنی٬ آموزش مدل بافت کروکودیل٬ آموزش گام به گام بافتنی٬ سایت اسکیمو٬ مجله سرگرمی اسکیمو.

رج چهار: مانند رج ۲ بافته میشود. یعنی در این رج هم دور دو پایه بلند ها پولک ها را ببافید. با این تفاوت که در رج ۲ دانه ی اول و اخر شما یک پایه کوتاه بود اما در این رج شروع و پایان رج دو پایه بلند است.

Learn how to crochet the Crocodile Stitch! Video and photo tutorial on Moogly	آموزش٬ آموزش اصول بافتنی٬ آموزش بافتنی٬ آموزش مدل بافت کروکودیل٬ آموزش گام به گام بافتنی٬ سایت اسکیمو٬ مجله سرگرمی اسکیمو.

Learn how to crochet the Crocodile Stitch! Video and photo tutorial on Moogly.

Learn how to crochet the Crocodile Stitch! Video and photo tutorial on Moogly	آموزش٬ آموزش اصول بافتنی٬ آموزش بافتنی٬ آموزش مدل بافت کروکودیل٬ آموزش گام به گام بافتنی٬ سایت اسکیمو٬ مجله سرگرمی اسکیمو.

رج پنج: یک زنجیره بزنید. یک شلال در مرکز پولک رج قبل بزنید. ۴ زنجیره بزنید (به عنوان یک پایه بلند و یک زنجیره) دو پایه بلند در شلال بعدی بزنید. * یک زنجیره بزنید. یک پایه بلند در مرکز پولک بزنید. یک زنجیره بزنید. دو پایه بلند در شلال بعدی بزنید. قسمت * به بعد را تا انتها تکرار کنید.

چون شروع رج ما یک پایه بلند بود در انتهای کار هم مانند تصویر وقتی وسط پولک یک زنجیره زدید رج به پایان می رسد. ا

L	آموزش٬ آموزش اصول بافتنی٬ آموزش بافتنی٬ آموزش مدل بافت کروکودیل٬ آموزش گام به گام بافتنی٬ سایت اسکیمو٬ مجله سرگرمی اسکیمو.

تا هرکجا که بخواهید میتوانید بافت را ادامه دهید

	آموزش٬ آموزش اصول بافتنی٬ آموزش بافتنی٬ آموزش مدل بافت کروکودیل٬ آموزش گام به گام بافتنی٬ سایت اسکیمو٬ مجله سرگرمی اسکیمو.

منبع:http://www.doonedoone.com

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *