تست هوش هیجانی

مجموعه: معما وتست هوش کودکانه تعداد بازدید: 255

تست هوش هیجانی تعیین کننده ی میزان هوش هیجانی افراد جامعه با در نظر گرفتن ملاک های اصلی هیجانی می باشد. پرسشنامه ی هوش هیجانی یکتا نیست و تا کنون موارد زیادی برای آن طراحی شده و توسط کارشناسان به جامعه ی علمی جهانی ارائه شده است. مراکز مختلفی در جهان وجود دارند که با استفاده از این تست هوش هیجانی، هوش هیجانی افراد خود مانند دانشجویان، دانش آموزان، کارکنان و غیره را اندازه می گیرند و به نتایج خوبی نیز دست می یابند. یکی از این ها تست هوش هیجانی بار – ان می باشد که شامل نود تست پنج گزینه ای می باشد.

تست هوش هیجانی

پاسخ های این پرسشنامه هوش هیجانی بر مبنای مقیاس پنج درجه ای لیکرتی ( کاملا موافقم ، موافقم ، تا حدی ، مخالفم و کاملا مخالف هستم ) تنظیم شده است . مقیاس های این تست هوش هیجانی عبارتند از : خود آگاهی هیجانی ، خود ابرازی  احساسات ، عزت نفس ،  خود شکوفایی ، استقلال ، همدلی ، مسؤولیت پذیری اجتماعی ، روابط بین فردی ، واقع گرایی ، انعطاف پذیری ، حل مسأله ، تحمل فشار روانی ، کنترل تکانش ( توانایی کنترل هیجانات) ، خوش بینی و شادمانی

تست هوش هیجانی پرسشنامه هوش هیجانیدر مورد تست هوش هیجانی ( پرسشنامه هوش هیجانی ) زیر :

در این جا باید به نکاتی در مورد پرسشنامه هوش هیجانی توجه کنید. توجه به این نکات باعث می شود تا بتوانید بهتر و بیشتر از این سوالات بهره ببرید و نتایج به دست آمده از اعتبار بیشتری برای شما برخوردار باشند. نکته ی اول این است که برای انجام تست هوش هیجانی شما باید در آرامش کامل و به در از استرس و فشار روانی باشید. این نکته ی مهمی است و نتایج هر آزمونی را تحت تاثیر قرا خواهد داد. نکته ی دیگر این است که باید در زمان چهار دقیقه بتوانید به تمامی سوالات پاسخ دهید. اگر در زمان بیشتری پاسخ دهدی نتیجه درست نیست.

تست هوش هیجانی پرسشنامه هوش هیجانیشروع تست هوش هیجانی ( پرسشنامه هوش هیجانی ) :

تست هوش هیجانی ۱ – نصف دو به اضافه ی دو چند می شود ؟

تست هوش هیجانی ۲ – من کسی هستم که غار های کوچک رو حفر میکنم و نقره و  طلا در آن جا ذخیره می‌کنم . من پل های نقره‌ای و تاج های طلایی می سازم . هر کسی در طول زندگی خود دیر یا زود به کمک من احتیاج پیدا می کند اما با این وجود نمی دانم چرا مردم از من می‌ترسند که اجازه بدهند  تا من کمک شان کنم . می توانید بگوییدمن چه کسی هستم ؟

تست هوش هیجانی ۳ – مقداد و امیر برادر هستند . مقداد امروز ۳۳ سال دارد . این عدد سه برابر سنی که امیر داشت، وقتی که مقداد به سن امروز امیر بود .امیر چن سال دارد ؟

تست هوش هیجانی ۴ – زنی از دوست خود پرسید : من یک دختر دارم . تعداد خواهر ها و برادر های او برابر هستند . هر کدام از بردار ها یش ، تعداد خواهر ها شان دو برابر تعداد برادر ها شان می باشد . من چند تا دختر و چند تا پسر دارم؟

تست هوش هیجانی ۵ – کلمه های دارای یک ارتباط منطقی با یکدیگر هستند :

تفاوت ، باربی ، پاپوش ، اقدام ، مثلثی

می توانید بگویید در این دنباله کلمه ای ، کلمه بعد چیست ؟

رسانه ، کنسرو ، صندوق ، جاجرود

تست هوش هیجانی ۶ – در صورتی که نصف عدد پنج برابر با سه باشد ، ( یک سوم ) عدد ده چند می شود ؟

تست هوش هیجانی ۷ – یک عبارت ریاضی بنویسید که مقدار آن برابر با ۲۴ باشد و در آن عدد از سه رقم یکسان استفاده شده باشد و در ضمن هیچ کدام از آن ها هشت  نباشند .

تست هوش هیجانی ۸ – محکومی را نزد  قاضی بردند . قاضی گفت : یک جمله می‌توانی بگویی . اگر اشتباه بود سرت را با شمشیر قطع می کنیم و اگر درست بود تو را به دار می آویزیم . محکوم چه جمله‌ ای می‌تواند بگوید که از اعدام شدن نجات پیدا کند ؟

تست هوش هیجانی ۹ – پنج سال پیش سن من سه برابر سن برادر کوچکم بوده است . ولی در حال حاضر سن من سه برابر سن برادرم است . من چند سال سن دارم ؟

تست هوش هیجانی ۱۰ – با اضافه کردن ۷۰۰۰ به اختلاف بزرگترین عدد ۵ رقمی و کوچکترین عدد ۴ رقمی دومین رقم از چپ چیست؟

تست هوش هیجانی پرسشنامه هوش هیجانیپایان پرسشنامه هوش هیجانی

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

تست هوش هیجانی پرسشنامه هوش هیجانی

پاسخ ها و تحلیل نتیجه تست هوش هیجانی ( پرسشنامه هوش هیجانی ) :

درصورتی که در این پرسشنامه هوش هیجانی موفق به پاسخ گویی به هشت یا تعداد بیش تری سوال شده اید شما علاوه بر داشتن هوش هیجانی بالا ، ضریب هوشی بالایی نیز دارید .

درصورتی که در این تست هوش هیجانی به شش یا هفت سوال پاسخ صحیح داده اید هوش هیجانی خوبی دارید .

در صورتی که در این پرسشنامه هوش هیجانی به پنج یا تعداد کمتری پاسخ داده اید هوش هیجانی متوسطی دارید .

۱: عدد سه
۲: دندانپزشک
۳: سن وی  ۲۲ سال می باشد
۴: تعداد دختر چهار تا و تعداد پسر سه تا
۵: جواب جاجرود است . اولین کلمه دو تا «الف»  ، دومی دارای دو تا «ب» ، سومی دو تا «پ» ، چهارمی دو تا «ت» و پنجمی دو تا «ث» دارد پس بعدی حتما باید دارای ۲ تا «ج»  باشد .
۶: چهار
۷: عبارت ۲+ ۲۲
۸: به زودی سرم قطع خواهد شد .
۹: سی ساله است .
۱۰: صفر

شما می توانید از تست هوش های هیجانی معتبری که همه ی جوانب را در نظر می گیرند و

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “تست هوش هیجانی”

قالب تفریحی