معمای جالب تولد دوقلوها

مجموعه: معما وتست هوش کودکانه تعداد بازدید: 219

X تست هوش X تولد دوقلوها X جشن روز تولد X جشن روز تولد سفر با کشتی معماهای پیچیده جواب معما X جواب معما X سال کبیسه X سفر با کشتی X معماهای پیچیده X معمای تولد X معمای جالب X معمای جالب تولد دوقلوها X نصف النهارمعمای جالب, تولد دوقلوها, تست هوشX تست هوش X تولد دوقلوها X جشن روز تولد X جشن روز تولد سفر با کشتی معماهای پیچیده جواب معما X جواب معما X سال کبیسه X سفر با کشتی X معماهای پیچیده X معمای تولد X معمای جالب X معمای جX تست هوش X تولد دوقلوها X جشن روز تولد X جشن روز تولد سفر با کشتی معماهای پیچیده جواب معما X جواب معما X سال کبیسه X سفر با کشتی X معماهای پیچیده X معمای تولد X معمای جالب X معمای X تست هوش X تولد دوقلوها X جشن روز تولد X جشن روز تولد سفر با کشتی معماهای پیچیده جواب معما X جواب معما X سال کبیسه X سفر با کشتی X معماهای پیچیده X معمای تولد X معمای جالبX تست هوش X تولد دوقلوها X جشن روز تولد X جشن روز تولد سفر با کشتی معماهای پیچیده جواب معما X جواب معما X سال کبیسه X سفر با کشتی X معماهای پیچیده X معمای تولد X معمای جالب X معمای جالب تولد دوقلوها X نصف النهار X معمای جالب تولد دوقلوها X نصف النهارجالب تولد دوقلوها X نصف النهارالب تولد دوقلوها X نصف النهار

معمای جالب تولد دوقلوها

دو برادر را به دادگاه احضار کردند. رئیس دادگاه از آنان پرسید: شما برادر هستید؟ گفتند: آری، گفت: پدر شما یکی است؟ گفتند: بلی، گفت: مادرتان هم یکی است؟ گفتند: آری بعد که به شناسنامه آنان نگاه کرد گفت: شما هر دو در دوازدهم تیر ۱۳۴۰ خورشیدی متولد شده اید، پس حتماً دوقلو هستید؟ گفتند: خیر! چطور چنین چیزی ممکن است. در حالیکه آنان دروغ نگفته اند؟

↓↓

↓↓

↓↓

↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

جواب

زیرا آنان سه قلو بوده اند و دو نفرشان به دادگاه احضار شده بودند.

منبع:takfal.com

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “معمای جالب تولد دوقلوها”

قالب تفریحی