وسایل لازم
پارچه های نمدی به رنگ های دلخواه

چرخ خیاطی

آموزش دوخت عروسک دختر نمدی

نخ

مراحل ساخت

پارچه را مطابق اندازه های زیر برش دهید.

آموزش دوخت کیف دستی نمدی , کاردستی نمدی , کاردستی با فوتر

پارچه بزرگتر را از وسط تا کرده و دور دوزی کنید تا بدنه کیف آماده شود.

آموزش دوخت کیف دستی نمدی , کاردستی نمدی , کاردستی با فوتر آموزش دوخت کیف و کفش٬ آموزش نمد دوزی	آموزش٬ آموزش تصویری دوخت کیف٬ آموزش تصویری دوخت کیف دستی نمدی کاردستی زیبا و کاربردی و ساده٬ آموزش خیاطی٬ آموزش دوخت کیف٬ آموزش دوخت کیف برای کودکان٬ آموزش دوخت کیف پول٬ آموزش دوخت کیف دستی نمدی٬ آموزش دوخت کیف عروسکی با نمد٬ آموزش دوخت کیف نمدی٬ آموزش کاردستی٬ دوخت کیف با فوتر٬ سایت اسکیمو٬ کاردستی با فوتر٬ کاردستی نمدی٬ کیف٬ مجله سرگرمی اسکیمو٬ مدل کیف	 —

پارچه با طول ۱۷٫۵ سانتی متر را به عنوان پاکت، روی  بدنه کیف با چرخ خیاطی بدوزید.

آموزش دوخت کیف دستی نمدی , کاردستی نمدی , کاردستی با فوتر

سپس پارچه های ۴۱ سانتی متری را به عنوان دستگیره کیف، به بدنه آن وصل کنید.

آموزش دوخت کیف دستی نمدی , کاردستی نمدی , کاردستی با فوتر آموزش دوخت کیف و کفش٬ آموزش نمد دوزی	آموزش٬ آموزش تصویری دوخت کیف٬ آموزش تصویری دوخت کیف دستی نمدی کاردستی زیبا و کاربردی و ساده٬ آموزش خیاطی٬ آموزش دوخت کیف٬ آموزش دوخت کیف برای کودکان٬ آموزش دوخت کیف پول٬ آموزش دوخت کیف دستی نمدی٬ آموزش دوخت کیف عروسکی با نمد٬ آموزش دوخت کیف نمدی٬ آموزش کاردستی٬ دوخت کیف با فوتر٬ سایت اسکیمو٬ کاردستی با فوتر٬ کاردستی نمدی٬ کیف٬ مجله سرگرمی اسکیمو٬ مدل کیف	 —

پارچه های کوچک رنگی را مانند شکل بالا ببرید. و دورِ آن ها را بدوزید . می توان  با دکمه و یا نخ برایشان چشم درست کنید.

ایده طرح و مدل ساخت عروسک نمدی طرز ساخت عروسک نمدی

آموزش دوخت کیف دستی نمدی , کاردستی نمدی , کاردستی با فوتر آموزش دوخت کیف و کفش٬ آموزش نمد دوزی	آموزش٬ آموزش تصویری دوخت کیف٬ آموزش تصویری دوخت کیف دستی نمدی کاردستی زیبا و کاربردی و ساده٬ آموزش خیاطی٬ آموزش دوخت کیف٬ آموزش دوخت کیف برای کودکان٬ آموزش دوخت کیف پول٬ آموزش دوخت کیف دستی نمدی٬ آموزش دوخت کیف عروسکی با نمد٬ آموزش دوخت کیف نمدی٬ آموزش کاردستی٬ دوخت کیف با فوتر٬ سایت اسکیمو٬ کاردستی با فوتر٬ کاردستی نمدی٬ کیف٬ مجله سرگرمی اسکیمو٬ مدل کیف	 —

با سلیقه خودتان می توانید طرح های مختلفی روی کیف ایجاد کنید.  در آخر پرنده ها را درون پاکتِ کیف قرار دهید.

 

نکته: برای آنکه پرنده ها از کیف جدا نشوند، می توانید روی پاکت ها را دوباره با چرخ خیاطی بدوزید تا پرنده ها ثابت بمانند.

آموزش دوخت کیف دستی نمدی , کاردستی نمدی , کاردستی با فوتر آموزش دوخت کیف و کفش٬ آموزش نمد دوزی	آموزش٬ آموزش تصویری دوخت کیف٬ آموزش تصویری دوخت کیف دستی نمدی کاردستی زیبا و کاربردی و ساده٬ آموزش خیاطی٬ آموزش دوخت کیف٬ آموزش دوخت کیف برای کودکان٬ آموزش دوخت کیف پول٬ آموزش دوخت کیف دستی نمدی٬ آموزش دوخت کیف عروسکی با نمد٬ آموزش دوخت کیف نمدی٬ آموزش کاردستی٬ دوخت کیف با فوتر٬ سایت اسکیمو٬ کاردستی با فوتر٬ کاردستی نمدی٬ کیف٬ مجله سرگرمی اسکیمو٬ مدل کیف	 —

کیف ما آماده شد، امیدوارم این کاردستی کیف مناسبی برای کتاب های کودکان باشد.