خانه / آموزش / آموزش خياطي / آموزش دوخت سرویس آشپزخانه / آموزش دوخت سبد هویجی خوشگل

آموزش دوخت سبد هویجی خوشگل

آموزش دوخت سبد هویجی خوشگل

مجله سر گرمی اسکیمو:

اینم یه سبد هویجی خوشگل

آموزش دوخت سرویس آشپزخانه	آموزش٬ آموزش دوخت سرویس آشپزخانه٬ آموزش کاردستی٬ آموزش گام به گام خیاطی٬ سایت اسکیمو٬ سبد با پارچه٬ سبد به شکل هویج٬ سبد پارچه ایی٬ سبد نان٬ سبد هویجی خوشگل٬ سرویس آشپزخانه٬ مجله سرگرمی اسکیمو٬ هنر های دستی

سایل مورد نیاز

پارچه در دور نگ

پشم شیشه یا پولیش

سیم گلسازی

نخ و وسوزن 

نخ عمامه یا کاموا

خوب اول یه الگو مثل تصویر ببرید. اندازه اشم دست خودتون هست. که دلتون بخواد هویج ها چه اندازه ایی بشه. بعد الگو رو بذارید رو پارچه و ازش ۱۰، ۱۲ تا ببرید.

آموزش دوخت سرویس آشپزخانه	آموزش٬ آموزش دوخت سرویس آشپزخانه٬ آموزش کاردستی٬ آموزش گام به گام خیاطی٬ سایت اسکیمو٬ سبد با پارچه٬ سبد به شکل هویج٬ سبد پارچه ایی٬ سبد نان٬ سبد هویجی خوشگل٬ سرویس آشپزخانه٬ مجله سرگرمی اسکیمو٬ هنر های دستی

لبه های پارچه رو بذارید رو هم بدوزید و بعد از دوخت کار رو برگردونید

3

4

انتهای کار یا همون هویج رو هم بدوزید

5

به این صورت بکشید جمع شه.

6

داخل هویج رو با پشم شیشه یا پولیش پر کنید و سر پارچه رو هم یه تای کوچیک بزنید و کوک بزنید.

8

7

حالا با یه پارچه ی سبز یه سری نوار ببرید

آموزش دوخت سرویس آشپزخانه	آموزش٬ آموزش دوخت سرویس آشپزخانه٬ آموزش کاردستی٬ آموزش گام به گام خیاطی٬ سایت اسکیمو٬ سبد با پارچه٬ سبد به شکل هویج٬ سبد پارچه ایی٬ سبد نان٬ سبد هویجی خوشگل٬ سرویس آشپزخانه٬ مجله سرگرمی اسکیمو٬ هنر های دستی

نوارهای بریده شده رو بذارید کنار هم و وسطش رو ببندید

آموزش دوخت سرویس آشپزخانه	آموزش٬ آموزش دوخت سرویس آشپزخانه٬ آموزش کاردستی٬ آموزش گام به گام خیاطی٬ سایت اسکیمو٬ سبد با پارچه٬ سبد به شکل هویج٬ سبد پارچه ایی٬ سبد نان٬ سبد هویجی خوشگل٬ سرویس آشپزخانه٬ مجله سرگرمی اسکیمو٬ هنر های دستی

11

بعد از همون وسط که با یه نوار سبز بستید تا کنید و بذارید داخل سر هویج

12

13

بعد که توارهای سبز رو گذاشتید نخ سر هویج رو بکشید که جمع بشه و بعد بدوزید ( ۱۰ تا ۱۲ هویج به همین صورت درست کنید)

14

حالا یه دایره ببرید می تونید سی دی بذارید که الگوی دایرتون بشه.

15

دور دایره رو کوک بزنید

16

بعد که کوک زدید یکم بکشید تا جمع بشه. و دوتا پشم شیشه و همراه یه مقوای کلفت ببرید و داخل دایره ی جمع شدتون بذارید

17

وقتی پشم شیشه ها رو گذاشتید نخ رو کامل بکشید تا دایره کاملا جمع بشه. 

18

19

دوباره یه دایره ی کوچیک ببرید و به همون روش کوک بزنید و بکشید

20

21

و بذارید روی دایره ی بزرگ و بدوزید

22

حالا هویج هایی رو که درست کردید رو با نخ عمامه یا کاموا مثل تصویر بهم وصل کنید (یعنی هویج ها رو بذارید کنار هم و نخ رو یه سری از بالای هویج و یه سری از پایین هویج رد کنید) 

23

24

25

بعد نخ رو بکشید که هویج ها حالت دایره پیدا کنن.

26

27

به این صورت

28

29

30

بعد دایره ایی رو که درست کرده بودید به انتهای سبدتون وصل کنید.( از بیرون سبد دایره رو بذارید با سوزن ته گرد فیکس کنید و بعد بدوزید )

31

32

آموزش دوخت سرویس آشپزخانه	آموزش٬ آموزش دوخت سرویس آشپزخانه٬ آموزش کاردستی٬ آموزش گام به گام خیاطی٬ سایت اسکیمو٬ سبد با پارچه٬ سبد به شکل هویج٬ سبد پارچه ایی٬ سبد نان٬ سبد هویجی خوشگل٬ سرویس آشپزخانه٬ مجله سرگرمی اسکیمو٬ هنر های دستی

آموزش دوخت سرویس آشپزخانه	آموزش٬ آموزش دوخت سرویس آشپزخانه٬ آموزش کاردستی٬ آموزش گام به گام خیاطی٬ سایت اسکیمو٬ سبد با پارچه٬ سبد به شکل هویج٬ سبد پارچه ایی٬ سبد نان٬ سبد هویجی خوشگل٬ سرویس آشپزخانه٬ مجله سرگرمی اسکیمو٬ هنر های دستی

دوباره یه دایره ی دیگه به همون صورت که بالا توضیح دادم درست کنید و از بذارید روی دایره ی قبلی. ( از داخل سبد)

آموزش دوخت سرویس آشپزخانه	آموزش٬ آموزش دوخت سرویس آشپزخانه٬ آموزش کاردستی٬ آموزش گام به گام خیاطی٬ سایت اسکیمو٬ سبد با پارچه٬ سبد به شکل هویج٬ سبد پارچه ایی٬ سبد نان٬ سبد هویجی خوشگل٬ سرویس آشپزخانه٬ مجله سرگرمی اسکیمو٬ هنر های دستی

36

آموزش دوخت سرویس آشپزخانه	آموزش٬ آموزش دوخت سرویس آشپزخانه٬ آموزش کاردستی٬ آموزش گام به گام خیاطی٬ سایت اسکیمو٬ سبد با پارچه٬ سبد به شکل هویج٬ سبد پارچه ایی٬ سبد نان٬ سبد هویجی خوشگل٬ سرویس آشپزخانه٬ مجله سرگرمی اسکیمو٬ هنر های دستی

آموزش دوخت سرویس آشپزخانه	آموزش٬ آموزش دوخت سرویس آشپزخانه٬ آموزش کاردستی٬ آموزش گام به گام خیاطی٬ سایت اسکیمو٬ سبد با پارچه٬ سبد به شکل هویج٬ سبد پارچه ایی٬ سبد نان٬ سبد هویجی خوشگل٬ سرویس آشپزخانه٬ مجله سرگرمی اسکیمو٬ هنر های دستی

حالا برای دسته ی سبد یه سیم گلسازی بردارید  اندازه بگیرید دو طرف سبد چقدر هست . بلندی دسته میخواید چقدر باشه.

39

دورش پشم شیشه بپیچید

40

و با پارچه ی سبز روی پشم شیشه رو به همون صورت نواری بچرخونید

آموزش برش و دوخت دستمال داخل سبد نان

41

یه سری هم اگه دوست داشتید پارچه های سبزی رو که نواری بریده بودید رو روی دست گره بزنید

42

43

آموزش دوخت سرویس آشپزخانه	آموزش٬ آموزش دوخت سرویس آشپزخانه٬ آموزش کاردستی٬ آموزش گام به گام خیاطی٬ سایت اسکیمو٬ سبد با پارچه٬ سبد به شکل هویج٬ سبد پارچه ایی٬ سبد نان٬ سبد هویجی خوشگل٬ سرویس آشپزخانه٬ مجله سرگرمی اسکیمو٬ هنر های دستی

45

و وصل کنید به سبد.

46

برای روی دسته همبه همون صورتی که بالا توضیح دادم هویج کوچیک بدوزید و بچسبونید به دسته ی سبد

47

آموزش دوخت سرویس آشپزخانه	آموزش٬ آموزش دوخت سرویس آشپزخانه٬ آموزش کاردستی٬ آموزش گام به گام خیاطی٬ سایت اسکیمو٬ سبد با پارچه٬ سبد به شکل هویج٬ سبد پارچه ایی٬ سبد نان٬ سبد هویجی خوشگل٬ سرویس آشپزخانه٬ مجله سرگرمی اسکیمو٬ هنر های دستی

آموزش دوخت سرویس آشپزخانه	آموزش٬ آموزش دوخت سرویس آشپزخانه٬ آموزش کاردستی٬ آموزش گام به گام خیاطی٬ سایت اسکیمو٬ سبد با پارچه٬ سبد به شکل هویج٬ سبد پارچه ایی٬ سبد نان٬ سبد هویجی خوشگل٬ سرویس آشپزخانه٬ مجله سرگرمی اسکیمو٬ هنر های دستی

آموزش دوخت سرویس آشپزخانه	آموزش٬ آموزش دوخت سرویس آشپزخانه٬ آموزش کاردستی٬ آموزش گام به گام خیاطی٬ سایت اسکیمو٬ سبد با پارچه٬ سبد به شکل هویج٬ سبد پارچه ایی٬ سبد نان٬ سبد هویجی خوشگل٬ سرویس آشپزخانه٬ مجله سرگرمی اسکیمو٬ هنر های دستی

آموزش دوخت سرویس آشپزخانه	آموزش٬ آموزش دوخت سرویس آشپزخانه٬ آموزش کاردستی٬ آموزش گام به گام خیاطی٬ سایت اسکیمو٬ سبد با پارچه٬ سبد به شکل هویج٬ سبد پارچه ایی٬ سبد نان٬ سبد هویجی خوشگل٬ سرویس آشپزخانه٬ مجله سرگرمی اسکیمو٬ هنر های دستی

آموزش دوخت سرویس آشپزخانه	آموزش٬ آموزش دوخت سرویس آشپزخانه٬ آموزش کاردستی٬ آموزش گام به گام خیاطی٬ سایت اسکیمو٬ سبد با پارچه٬ سبد به شکل هویج٬ سبد پارچه ایی٬ سبد نان٬ سبد هویجی خوشگل٬ سرویس آشپزخانه٬ مجله سرگرمی اسکیمو٬ هنر های دستی

اینم یه سبد هویجی خوشگل

برای بینایی هم خوبه !!! 019

آموزش دوخت سرویس آشپزخانه	آموزش٬ آموزش دوخت سرویس آشپزخانه٬ آموزش کاردستی٬ آموزش گام به گام خیاطی٬ سایت اسکیمو٬ سبد با پارچه٬ سبد به شکل هویج٬ سبد پارچه ایی٬ سبد نان٬ سبد هویجی خوشگل٬ سرویس آشپزخانه٬ مجله سرگرمی اسکیمو٬ هنر های دستی

آموزش دوخت سرویس آشپزخانه

banoyeziba

 

به این نوشته از ۵ چند امتیاز می دهید؟

درباره ادمین

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

x

شاید بپسندید

آموزش ساخت زیر قابلمه ای با پارچه

فهرست مطالب۱ آموزش ساخت زیر قابلمه ای۱.۱ وسایل مورد نیاز برای آموزش ساخت زیر قابلمه ...