خانه / عروسك سازي / آموزش بافت عروسک میمون

آموزش بافت عروسک میمون

آموزش بافت عروسک میمون
سر
حلقه و ۶ پایه
رج دوم ۱۲ پایه
رج سوم ۱۸ پایه
رج ۴_ ۲۴ پایه
رج ۵_ ۳۰ پایه
رج ۶_ ۳۶ پایه
رج ۷_ ۴۲ پایه
رج ۸_ ۴۸ پایه
رج ۹_ ۵۴ پایه
رج ۱۰_ ۶۰ پایه
رج ۱۱_۱۶_ ساده بافی
رج ۱۷_ ۸ پایه ببافید یک پایه کور کنید ۶ بار تکرار کنید ۵۴ پایه
رج ۱۸_ ۷ پایه ببافید یک پایه کور کنید ۶ بار تکرار کنید ۴۸ پایه
رج ۱۹_ ۶ پایه ببافید یک پایه کور کنید ۶ بار تکرار کنید ۴۲ پایه
رج ۲۰_ ۵ پایه ببافید یک پایه کور کنید ۶ بار تکرار کنید ۳۶ پایه
رج ۲۱_ ۴ پایه ببافید یک پایه کور کنید ۶ بار تکرار کنید ۳۰ پایه
رج ۲۲_ ۳ پایه ببافید یک پایه کور کنید ۶ بار تکرار کنید ۲۴ پایه
داخل سر را پر کنید
رج ۲۳_ ۲ پایه ببافید یک پایه کور کنید ۶ بار تکرار کنید ۱۸ پایه
رج ۲۴_ ۱ پایه ببافید یک پایه کور کنید ۶ بار تکرار کنید ۱۲ پایه
رج ۲۵_ کور کنید ۶ پایه و تمام
پوزه
با نخ زرد
حلقه و ۶ پایه
رج دوم ۱۲ پایه
رج سوم ۱۸ پایه
رج ۴_ ۲۴ پایه
رج ۵_ ۳۰ پایه
رج ۶_۷_ ساده بافی
رج ۸_ ۴ پایه ببافید یک پایه زیاد کنید ۳ بار تکرار کنید و ۱۵ پایه بعدی را ساده ببافید ۳۳ پایه
رج ۹_ ۵ پایه کوتاه ببافید در پایه ششم یک پایه کوتاه یک پایه نیم دوبل یک پایه بلند یک پایه نیم دوبل یک پایه کوتاه ببافید و ۵ پایه بعدی را پایه شلال ببافید و در پایه بعدی یک پایه کوتاه یک پایه نیم دوبل یک پایه بلند یک پایه نیم دوبل یک پایه کوتاه ببافید و ۲۱ پایه بعدی را ساده بافی ۴۱ پایه
رج ۱۰_ ۷ پایه ببافید یک پایه زیاد کنید ۲ پایه ببافید یک پایه کور کنید یک پایه ببافید یک پایه کور کنید ۲ پایه ببافید یک پایه زیاد کنید و ۲۳ پایه بعدی ساده بافی ۴۱ پایه و تمام
بدن
با نخ قهوه‌ای
حلقه و ۵ پایه
رج دوم ۱۰ پایه
رج سوم ۱۵ پایه
رج ۴_۵_ ساده بافی
رج ۶_ ۲ پایه ببافید یک پایه زیاد کنید ۵ بار تکرار کنید ۲۰ پایه
رج ۷_ ساده بافی
رج ۸_ ۳ پایه ببافید یک پایه زیاد کنید ۵ بار تکرار کنید ۲۵ پایه
رج ۹_ ۴ پایه ببافید یک پایه زیاد کنید ۵ بار تکرار کنید ۳۰ پایه
رج ۱۰_ ۵ پایه ببافید یک پایه زیاد کنید ۵ بار تکرار کنید ۳۵ پایه
رج ۱۱_۱۶_ ساده بافی
رج ۱۷_ ۵ پایه ببافید یک پایه کور کنید ۵ بار تکرار کنید ۳۰ پایه
رج ۱۸_ ۴ پایه ببافید یک پایه کور کنید ۵ بار تکرار کنید ۲۵ پایه
رج ۱۹_ ۳ پایه ببافید یک پایه کور کنید ۵ بار تکرار کنید ۲۰ پایه
رج ۲۰_ ۲ پایه ببافید یک پایه کور کنید ۵ بار تکرار کنید ۱۵ پایه
بدن را پر کنید
رج ۲۱_ ۱ پایه ببافید یک پایه کور کنید ۵ بار تکرار کنید ۱۰ پایه
رج ۲۲_ کور کنید ۵ پایه و تمام
گوش ها
با نخ زرد
حلقه و ۵ پایه
رج دوم ۱۰ پایه
رج سوم ۱۵ پایه
رج ۴_ ۲۰ پایه
رج ۵_ ساده بافی
رج ۶_ ۲ پایه ببافید یک پایه کور کنید ۵ بار تکرار کنید ۱۵ پایه
رج ۷_ ۱ پایه ببافید یک پایه کور کنید ۵ بار تکرار کنید ۱۰ پایه و تمام
دست ها
با نخ زرد
حلقه و ۶ پایه
رج دوم ۱۲ پایه
رج سوم ۳ پایه ببافید یک پایه زیاد کنید ۳ بار تکرار کنید ۱۵ پایه
رج ۴_۶_ ساده بافی
رج ۷_ ۳ پایه کور کنید و ۹ پایه بعدی را ساده ببافید ۱۲ پایه
نخ را عوض کنید با نخ قهوه‌ای
رج ۸_۱۹_ ساده بافی
رج ۲۰_ کور کنید ۶ پایه و تمام
پاها
با نخ زرد
۶ زنجیره بزنید و از دومین زنجیره شروع کنید ۴ پایه کوتاه در ۴ زنجیره بعدی و ۳ پایه کوتاه در آخرین زنجیره دور بزنید و ۳ پایه کور در ۳ زنجیره بعدی و ۲ پایه کوتاه در آخری ۱۲ پایه
رج ۲_ یک پایه زیاد کنید ۳ پایه ببافید ۳ پایه زیاد کنید و ۳ پایه ببافید و ۲ پایه زیاد کنید ۱۸ پایه
رج ۳_ یک پایه ببافید یک پایه زیاد کنید ۴ پایه ببافید یک پایه زیاد کنید ۳ پایه ببافید یک پایه زیاد کنید ۵ پایه ببافید یک پایه زیاد کنید و یک پایه ببافید ۲۲ پایه
رج ۴_۵_ ساده بافی
رج ۶_ ۶ پایه ببافید دو پایه کور کنید ۲ پایه ببافید دو پایه کور کنید ۶ پایه ببافید ۱۸ پایه
رج ۷_ ۵ پایه ببافید ۴ پایه کور کنید ۵ پایه ببافید ۱۴ پایه
نخ را عوض کنید با نخ قهوه‌ای
رج ۸_۱۹_ ساده بافی
رج ۲۰_ کور کنید ۷ پایه و تمام
دم
با نخ قهوه‌ای
حلقه و۶ پایه
رج دوم ۱۲ پایه
رج ۳_۳۹_ ساده بافی
رج ۴۰_ کور کنید ۶ پایه و تمام

iranbanou.com

آموزش تصویری ساخت عروسک آشپزخانه با وسایل بازیافتی

به این نوشته از ۵ چند امتیاز می دهید؟

درباره ادمین

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

x

شاید بپسندید

آموزش دوخت عروسک خرگوش

عروسک خرگوش یکی از عروسک های زیبا و مورد علاقه کودکان است. در این مطلب به بهانه حیوان سال ۱۴۰۲ که خرگوش است،