خانه / آموزش / هنر در خانه / آموزش تکه دوزی / آموزش دوخت یو یو پارچه ای برای کوسن و روتختی

آموزش دوخت یو یو پارچه ای برای کوسن و روتختی

آموزش دوخت یو یو پارچه ای برای کوسن و روتختی

مجله سر گرمی اسکیمو:
آموزش٬ آموزش تصویری چهل تکه دوزی زیبا مناسب برای کوسن و دستگیره٬ آموزش تکه دوزی٬ آموزش خیاطی٬ آموزش دوخت دستگیره٬ آموزش دوخت کوسن٬ آموزش کاردستی٬ آموزش گام به گام خیاطی٬ آموزش یو یو٬ ایده های تکه دوزی٬ پارچه٬ تکه دوزی٬ چهل تکه٬ دوخت و دوز٬ روکش کوسن٬ سایت اسکیمو٬ آموزش دوخت یو یو پارچه ای برای کوسن و روتختی  سایت خیاطی٬ کوسن، تکه-دوزی٬ مجله سرگرمی اسکیمو٬ یویو٬ یویو پارچه ایی 

 اینم آموزش یو یو

حالا چرا به این میگن یو یو !!  خدا داند !!! 

آموزش٬ آموزش تصویری چهل تکه دوزی زیبا مناسب برای کوسن و دستگیره٬ آموزش تکه دوزی٬ آموزش خیاطی٬ آموزش دوخت دستگیره٬ آموزش دوخت کوسن٬ آموزش کاردستی٬ آموزش گام به گام خیاطی٬ آموزش یو یو٬ ایده های تکه دوزی٬ پارچه٬ تکه دوزی٬ چهل تکه٬ دوخت و دوز٬ روکش کوسن٬ سایت اسکیمو٬ سایت خیاطی٬ کوسن، تکه-دوزی٬ مجله سرگرمی اسکیمو٬ یویو٬ یویو پارچه ایی

برای این کار اگه اشل دایره ندارید .. یه کاسه بزارید رو پارچه و یه سری دایره ببرید

P1130888editTRR

دور دایره ها رو کوک بزنید و کوک رو کامل بکشید تا پارچه جمع بشه..

آموزش٬ آموزش تصویری چهل تکه دوزی زیبا مناسب برای کوسن و دستگیره٬ آموزش تکه دوزی٬ آموزش خیاطی٬ آموزش دوخت دستگیره٬ آموزش دوخت کوسن٬ آموزش کاردستی٬ آموزش گام به گام خیاطی٬ آموزش یو یو٬ ایده های تکه دوزی٬ پارچه٬ تکه دوزی٬ چهل تکه٬ دوخت و دوز٬ روکش کوسن٬ سایت اسکیمو٬ سایت خیاطی٬ کوسن، تکه-دوزی٬ مجله سرگرمی اسکیمو٬ یویو٬ یویو پارچه ایی

روی  پارچه  دکمه بدوزید

5

به همین راحتی یه سری یویو درست کنید و باهاش هرچی دوست داشتید بدوزید..

آموزش٬ آموزش تصویری چهل تکه دوزی زیبا مناسب برای کوسن و دستگیره٬ آموزش تکه دوزی٬ آموزش خیاطی٬ آموزش دوخت دستگیره٬ آموزش دوخت کوسن٬ آموزش کاردستی٬ آموزش گام به گام خیاطی٬ آموزش یو یو٬ ایده های تکه دوزی٬ پارچه٬ تکه دوزی٬ چهل تکه٬ دوخت و دوز٬ روکش کوسن٬ سایت اسکیمو٬ سایت خیاطی٬ کوسن، تکه-دوزی٬ مجله سرگرمی اسکیمو٬ یویو٬ یویو پارچه ایی

برای کوسن. یه پارچه ببرید اندازه ایی که میخواهید کوسنتون باشه. بعد یویو ها روی پارچه بدوزید.. و  برای پشت کوسن یه پارچه ی دیگه ببرید چند سانت اضافه ببرید و از وسط ببرید و بزارید  پشت پارچه و بدوزید.. 

آموزش٬ آموزش تصویری چهل تکه دوزی زیبا مناسب برای کوسن و دستگیره٬ آموزش تکه دوزی٬ آموزش خیاطی٬ آموزش دوخت دستگیره٬ آموزش دوخت کوسن٬ آموزش کاردستی٬ آموزش گام به گام خیاطی٬ آموزش یو یو٬ ایده های تکه دوزی٬ پارچه٬ تکه دوزی٬ چهل تکه٬ دوخت و دوز٬ روکش کوسن٬ سایت اسکیمو٬ سایت خیاطی٬ کوسن، تکه-دوزی٬ مجله سرگرمی اسکیمو٬ یویو٬ یویو پارچه ایی

آموزش٬ آموزش تصویری چهل تکه دوزی زیبا مناسب برای کوسن و دستگیره٬ آموزش تکه دوزی٬ آموزش خیاطی٬ آموزش دوخت دستگیره٬ آموزش دوخت کوسن٬ آموزش کاردستی٬ آموزش گام به گام خیاطی٬ آموزش یو یو٬ ایده های تکه دوزی٬ پارچه٬ تکه دوزی٬ چهل تکه٬ دوخت و دوز٬ روکش کوسن٬ سایت اسکیمو٬ سایت خیاطی٬ کوسن، تکه-دوزی٬ مجله سرگرمی اسکیمو٬ یویو٬ یویو پارچه ایی

اینم کوسن

آموزش٬ آموزش تصویری چهل تکه دوزی زیبا مناسب برای کوسن و دستگیره٬ آموزش تکه دوزی٬ آموزش خیاطی٬ آموزش دوخت دستگیره٬ آموزش دوخت کوسن٬ آموزش کاردستی٬ آموزش گام به گام خیاطی٬ آموزش یو یو٬ ایده های تکه دوزی٬ پارچه٬ تکه دوزی٬ چهل تکه٬ دوخت و دوز٬ روکش کوسن٬ سایت اسکیمو٬ سایت خیاطی٬ کوسن، تکه-دوزی٬ مجله سرگرمی اسکیمو٬ یویو٬ یویو پارچه ایی

کارهای مختلفی میشه با یویو کرد..

Yo Yo Christmas Tree Pillow 1

آموزش٬ آموزش تصویری چهل تکه دوزی زیبا مناسب برای کوسن و دستگیره٬ آموزش تکه دوزی٬ آموزش خیاطی٬ آموزش دوخت دستگیره٬ آموزش دوخت کوسن٬ آموزش کاردستی٬ آموزش گام به گام خیاطی٬ آموزش یو یو٬ ایده های تکه دوزی٬ پارچه٬ تکه دوزی٬ چهل تکه٬ دوخت و دوز٬ روکش کوسن٬ سایت اسکیمو٬ سایت خیاطی٬ کوسن، تکه-دوزی٬ مجله سرگرمی اسکیمو٬ یویو٬ یویو پارچه ایی

384758 283330148377377 178915915485468 847308 988179563 n

آموزش٬ آموزش تصویری چهل تکه دوزی زیبا مناسب برای کوسن و دستگیره٬ آموزش تکه دوزی٬ آموزش خیاطی٬ آموزش دوخت دستگیره٬ آموزش دوخت کوسن٬ آموزش کاردستی٬ آموزش گام به گام خیاطی٬ آموزش یو یو٬ ایده های تکه دوزی٬ پارچه٬ تکه دوزی٬ چهل تکه٬ دوخت و دوز٬ روکش کوسن٬ سایت اسکیمو٬ سایت خیاطی٬ کوسن، تکه-دوزی٬ مجله سرگرمی اسکیمو٬ یویو٬ یویو پارچه ایی

آموزش٬ آموزش تصویری چهل تکه دوزی زیبا مناسب برای کوسن و دستگیره٬ آموزش تکه دوزی٬ آموزش خیاطی٬ آموزش دوخت دستگیره٬ آموزش دوخت کوسن٬ آموزش کاردستی٬ آموزش گام به گام خیاطی٬ آموزش یو یو٬ ایده های تکه دوزی٬ پارچه٬ تکه دوزی٬ چهل تکه٬ دوخت و دوز٬ روکش کوسن٬ سایت اسکیمو٬ سایت خیاطی٬ کوسن، تکه-دوزی٬ مجله سرگرمی اسکیمو٬ یویو٬ یویو پارچه ایی

آموزش٬ آموزش تصویری چهل تکه دوزی زیبا مناسب برای کوسن و دستگیره٬ آموزش تکه دوزی٬ آموزش خیاطی٬ آموزش دوخت دستگیره٬ آموزش دوخت کوسن٬ آموزش کاردستی٬ آموزش گام به گام خیاطی٬ آموزش یو یو٬ ایده های تکه دوزی٬ پارچه٬ تکه دوزی٬ چهل تکه٬ دوخت و دوز٬ روکش کوسن٬ سایت اسکیمو٬ سایت خیاطی٬ کوسن، تکه-دوزی٬ مجله سرگرمی اسکیمو٬ یویو٬ یویو پارچه ایی

میتونید روی یویو ها دکمه ندوزید و همونطور ساده استفاده کنید.. 

آموزش٬ آموزش تصویری چهل تکه دوزی زیبا مناسب برای کوسن و دستگیره٬ آموزش تکه دوزی٬ آموزش خیاطی٬ آموزش دوخت دستگیره٬ آموزش دوخت کوسن٬ آموزش کاردستی٬ آموزش گام به گام خیاطی٬ آموزش یو یو٬ ایده های تکه دوزی٬ پارچه٬ تکه دوزی٬ چهل تکه٬ دوخت و دوز٬ روکش کوسن٬ سایت اسکیمو٬ سایت خیاطی٬ کوسن، تکه-دوزی٬ مجله سرگرمی اسکیمو٬ یویو٬ یویو پارچه ایی

آموزش٬ آموزش تصویری چهل تکه دوزی زیبا مناسب برای کوسن و دستگیره٬ آموزش تکه دوزی٬ آموزش خیاطی٬ آموزش دوخت دستگیره٬ آموزش دوخت کوسن٬ آموزش کاردستی٬ آموزش گام به گام خیاطی٬ آموزش یو یو٬ ایده های تکه دوزی٬ پارچه٬ تکه دوزی٬ چهل تکه٬ دوخت و دوز٬ روکش کوسن٬ سایت اسکیمو٬ سایت خیاطی٬ کوسن، تکه-دوزی٬ مجله سرگرمی اسکیمو٬ یویو٬ یویو پارچه ایی

آموزش٬ آموزش تصویری چهل تکه دوزی زیبا مناسب برای کوسن و دستگیره٬ آموزش تکه دوزی٬ آموزش خیاطی٬ آموزش دوخت دستگیره٬ آموزش دوخت کوسن٬ آموزش کاردستی٬ آموزش گام به گام خیاطی٬ آموزش یو یو٬ ایده های تکه دوزی٬ پارچه٬ تکه دوزی٬ چهل تکه٬ دوخت و دوز٬ روکش کوسن٬ سایت اسکیمو٬ سایت خیاطی٬ کوسن، تکه-دوزی٬ مجله سرگرمی اسکیمو٬ یویو٬ یویو پارچه ایی

banoyeziba

آموزش تکه دوزی کاسه تزیینی

به این نوشته از ۵ چند امتیاز می دهید؟

درباره ادمین

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

x

شاید بپسندید

آموزش دوخت یک مدل کوسن بسیار زیبا با گل های تزیینی

فهرست مطالب۱ آموزش دوخت یک مدل کوسن بسیار زیبا۱.۱ مراحل ساخت گل و مدل کوسن ...