اموزش دوخت و الگوی یقه دلبری

0 minutes, 3 seconds Read

اموزش دوخت و الگوی یقه دلبری

مجله سر گرمی اسکیمو:اموزش دوخت و الگوی یقه دلبری

روش اول :

از گودی گردن در جلو ۸-۱۰ سانت پایین آمده و آن را صاف میکنیم
از این نقطه حطی به طور افقی به طرف حلقه میکشیم
روی این خط به اندازه ی پهنای یقه (یک پنجم دور گردن)+۱تا ۱٫۵ جدا کرده و سپس از بالای گردن در یقه با پیستوله یا خط کش به این نقطه وصل میکنیم
همچنین از این نقطه به بازی یقه با پیستوله به شکل منحنی وصل میکنیم
ساسون یقه: برای رسم ساسون یقه وسط دیواره ی پایینی را پیدا کرده و یک ساسون به اندازه ۰٫۷ تا ۱ به نوک سینه میکشیم
این ساسون روی الگو بسته میشود
در پشت نیز از پهنا یقه باز نمیشود ولی از گودی ۲سانت یقه را گود میکنیم
سجاف ها ۰٫۲ میلی متر کوتاه میشو
**توجه: تمامی ساسونهایی که به نوک سینه منتهی میشوند باید ۲تا ۲٫۵ سانت با نوک سینه فاصله داشته باشند در زمان دوخت

 

** فقط در یقه های تخت به اندازه ی ۰٫۵ تا ۱ سانت ساسون سرشانه داریم که از الگو جدا میشود
**در یقه ها قسمت های زاویه دار با دوخت ریز انجام می شود
** ساسون لقی که از سرشانه به پهلو و زیر سینه منتقل میشود برای افراد با اندازه های معمولی اندازه ی ثابت دارد اما در چند مورد این ساسون بیشتر باز میشود .وقتی که :
دور سینه بین ۹۰ تا ۱۰۰ باشد ۱سانت
دور سینه بین ۱۰۰ تا ۱۱۰ باشد ۲سانت
دور سینه بین ۱۱۰ تا ۱۲۰ باشد ۳سانت
بیشتر این ساسون باز میشود به این صورت که از بالا و پایین ساسون به نسبت مساوی برش میخورد روی الگو
این ساسون لقی  اضافی های لباس را در این قسمت برطرف میکند

.

.

روش دوم :

  آموزش الگوی یقه انگلیسی ۲

اموزش دوخت و الگوی یقه دلبری اموزش دوخت و الگوی یقه دلبری

همان طور که در شکل مشخص است از گوشه یقه ۲الی ۳سانیمتر داخل میشویم از گودی گردن ۸سانتیمتر پایین

آمدهو نقطه AرابهBواز آنجا به c وصل میکنیم ازنقطهB

۳الی ۵سانتیمتر بالارفته وِِِ بهAوصل کنیدواین نقطه راDبنامید سپس وسط  خط ADرا

پیدا کرده به اندازه ۱الی ۱/۵ سانتیمتر داخل میشویم وهلال رسم میکنیم و وسط DC راهم به همین شکل

سجاف راهم مانند شکل بعد طراحی کنید و روی کاغذ رولت کرده با زاپاس گذاری روی پارچه دراورید

فقط نکته قابل ذکر در مورد سجاف این است که در همه سجافها سجاف جلو را به یقه دوخته جاهایی که هلال

  آموزش الگو و دوخت یقه چین دار خانم عمرانی به صورت ساده

است چرت بزنید تا بهتر برگردد سپس برگردانید ومی توانید یه دوخت لب به لب دور تا دور یقه بزنید تا یقه

ثابت شود ولی در مورد سجاف یقه پشت همیشه سرشانه جلو بین سرشانه پشت وسجاف پشت دوخته میشود

منبع:http://khomar.com

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *