الگوی شلوار راسته

1
0 minutes, 12 seconds Read

الگوی شلوار راسته

مجله سر گرمی اسکیمو:مدل شلوار که با همین روش الگو دوختم

[تصویر: 13830694751.jpg]

این شلوار فاق بلند است اگر کسی فاق کوتاه دوست داره باید از قد فاق کم کنه یعنی از خط کمر در الگو از اندازه قد فاق کم می کنیم

اندازه های مورد نیاز برای شلوار( بر طبق اندازه های خودم )

قد شلوار ۹۰

دور باسن بزرگ ۱۰۶

بلندی باسن ۲۰

دور کمر ۹۵

قد زانو ۴۸

دور زانو ( گشادی زانو ) ۴۴

دور مچ ( دم پای شلوار) ۴۰

[تصویر: 13830828271.jpg]

روش اندازه گیری شلوار

۱- قد شلوار :: از سمت پهلو از گودی کمر تا روی قوزک پا اندازه بگیرید .

۲- دور باسن بزرگ : برای این اندازه دور تا دور باسن را بدون اون ۴ انگشت اندازه می زنیم ، در خانمهایی که دارای شکم

هستند متر را در جلو به سمت بالا یعنی ناف و روی شکم هدایت کنید .

۳- باسن کوچیک (کمر شلوار) :: معمولا ۱۰ سانتی متر پایین تر از کمر رو کمر شلوار و یا همان باسن کوچیک می نامند .

۴- کمر :: نواری به دور گودترین قسمت بدن به طور عادی ببندید و اندازه بزنید این نوار کمک میکنه خیلی راحت

تراندازه گیری کنید. دور تا دور کمر به صورت کیپ اندازه گرفته می شود .

۵- فاق:: فاصله خط کمر تا بین دوپا را اندازه گیری کنید . از خط کمر در جلو و میان پا تا خط کمر تا پشت

۶- قد زانو ( یا بلندی زانو) :: از جلو سر متر را روی بند کمر قرار دهید و با دست تا باسن و از آنجا تا زیر کشکک زانو

را اندازه بگیرید. ( دقت کنید زانو کمی خمیده به جلو باشد حتما )

۷- گشادی دور زانو :: دور زانو را به طور آزاد اندازه بگیرید .

۸ – دم پا :: دمپا را معمولا ۴۰ در نظرمیگیرند اما اگر در اندازه آن شک دارید متر را دور مچ پایتان بگیرید و هر

اندازه که می خواهید اندازه دمپا باشد آن را تنظیم کنید اندازه دمپا را زیاد کم نگیرید درنظر داشته باشید که پاشنه پا هم باید

از این قسمت عبور کند.

متراژ پارچه مورد نیاز با عرض ۱۵۰ به اندازه یک قد شلوار + ۱۰ سانت بابت کمر شلوار

افرادی که دور باسن آنها بیشتر است باید ۱/۵ متر تا ۱/۷۰ متر پارچه بگیرن

جنس پارچه از انواع فاستونی یا کرپ یا کتان می تونید استفاده کنید

( یک نکته : اگر از پارچه های فاستونی خواستید استفاده کنید به درصد پشم پارچه توجه کنید منظورم اینه فصل استفاده از

شلوارتون رو در نظر داشته باشید ، همین شلوار خودم که عکسش رو گذاشتم فاستونی است درصد ی پشم داره و فقط برای

فصل پاییز و زمستون مناسبه ، خواستم این نکته برای شما عزیزان یادآوری کنم )

در عکس زیر بر طبق کتاب خیاطی فنی و حرفه ای دو اصطلاح آنتی ژامپ و و انفور شور در شلوار نشون داده شده

هدفم از گذاشتن این عکس فقط آشنایی شما عزیزان با آنتی ژامپ و و انفور شور است که دو نکته مهم در شلوار است

آنفور شور : ( اون خط منحنی در عکس ایستاده ) متر از ابتدای خط کمر جلو و از میان پا عبور داده تا خط کمر پشت

آنتی ژامپ : طول درز مستقیم داخل شلوار است

توجه کنید : بعد از برش پارچه و قبل از دوخت باید حتما خط آنتی ژامپ شلوار را با اتو کش بدیم

یعنی اتو بخار را روی خط آنتی ژامپ حرکت می دیم تا کمی این خط روی پارچه کش بیاد این کار باعث می شه که درز داخل

  آموزش دوخت شلوار راحتی همراه با الگو + تصویر

پای شلوار رو به بالا کشیده نشود

( موقع حرکت اتو با انگشت پا و با یک دست پایین شلوار و مرغک را ثابت نگه دارید و یکم هم می کشیم

این خط آنتی ژامپ را و با یک دست دیگه اتو رو مرتب در مسیر خط حرکت بدید تا پارچه کش بیاد )

[تصویر: 13830702803.jpg]

طریقه کشیدن کادر الگوی شلوار قسمت جلو

ابتدا در سمت چپ کاغذ الگو خطی عمود می کشیم به اندازه قد شلوار و به اندازه ¼ دور باسن بزرگ که اندازه ۲۶/۵ سانت

است به شکل افقی خطی رسم کرده و عرض کادر ما می شود و از پایین هم همین اندازه افقی خط می کشیم و کادر الگو

را کامل می کنیم

۲۶/۵ = ۴ ÷ 106 دور باسن بزرگ تقسیم بر ۴

بعد اندازه بلندی باسن بزرگ رو از خط کمر پایین آمده و خط می کشیم

قد فاق شلوار که به اندازه ¼ باسن بزرگ است از خط کمر پایین اومده و علامت می گذاریم

نکته : درافراد معمولی قد فاق به اندازه همون ¼ دور باسن بزرگ خوب هست اما در افرادی که دارای

شکم برجسته و بزرگ هستند این اندازه + ۲ سانت می شود و در افراد لاغر – 2 سانت می شود

از قسمت پهلوی شلوار روی خط کمر ۲ سانت داخل و به صورت هلال به خط باسن بزرگ صفر می کنیم .

( سمت راست الگو قسمت فاق شلوار وسط جلوی شلوار است و سمت چپ الگو ، پهلوی شلوار است )

فاصله بین پهلوی شلوار و و سط جلوی شلوار را اندازه زده و تقسیم بر ۲ کرده و نقطه علامت می گذاریم و خطی عمود به خط مچ ( دم پای شلوار ) می کشیم

این خط ، خط پنس است و بعد از کنترل کمر هر اندازه ای که باقی مانده باشد به عنوان اندازه پنس ما محسوب می شود

قد پنس در بزرگسالان ۱۲ و در کودکان ۸ سانت است

[تصویر: 13830702511.jpg]

کنترل کمر

اندازه ¼ دور کمر + ۱ را روی خط کمر الگو کنترل کرده و باقیمانده از اندازه خط کمر بعنوان اندازه پنس ما محسوب می شود و

روی خط پنس این اندازه را از دو طرف خط پنس علامت گذاشته و به قد ۱۲ سانت پنس جلو را رسم می کنیم

برای مثال

اندازه ¼ دور کمر باضافه ۱ سانت ۲۱/۵ = ۱ + ۲۰/۵ = ۴ ÷ 82

اندازه ¼ دور باسن بزرگ ۲۵ = ۴ ÷ 100

از اندازه ¼ دور باسن ۲ سانت بابت ساسون پهلو کم می شه باقی مونده ۲۳ سانت است

اندازه اختلاف دو محاسبه بالا ۱/۵ = ۲۱/۵ – ۲۳

این اندازه ۱/۵ سانت می شود اندازه ساسون ما و روی خط پنس نصف اندازه سمت راست و نصف اندازه سمت چپ علامت

گذاشته و قد پنس را ۱۲ سانت در نظر گرفته و پنس را رسم می کنیم

گشادی فاق

نکته مهم : فرمول زیر اندازه ثابت در بدست آوردن گشادی فاق شلوار است

¼ دور باسن بزرگ ÷ 2

¼ دور باسن بزرگ ÷ 3

حاصل دو جواب بالا را با هم جمع می کنیم و بعد جواب بدست آمده را تقسیم بر ۴ کرده و جواب آخر اندازه گشادی فاق شلوار

در قسمت الگوی جلو است

[تصویر: 13830702522.jpg]

در زیر مثالی با اعداد فرضی برای شما می گویم

مثال

۱۲/۵ = ۲ ÷ 25 = 4 ÷ 100 اندازه ¼ دور باسن بزرگ

۸/۳ = ۳ ÷ 25 = 4 ÷ 100 اندازه ¼ دور باسن بزرگ

حاصل جمع دو جواب بالا ÷ 4 5/2 = 4 ÷ 20/8 = 3 /8 + 12/5

جواب آخر یعنی عدد ۵/۲ اندازه گشادی فاق شلوار ما است

  آموزش الگوی شلوار قسمت پشت رسم الگوی شلوار توسط خانم عمرانی

اندازه گشادی فاق که بدست آمد روی نقطه ای که قبلا قد فاق رو علامت گذاشته بودیم از اون نقطه به اندازه گشادی فاق
شلوار

از الگو خارج می شویم و خط می کشیم و از این نقطه به خط باسن بزرگ به صورت هلال وصل کرده ( مانند شکل الگو )

خط اتوی شلوار

از خط پهلو الگو شلوار تا گشادی فاق اندازه می گیریم و جواب را تقسیم بر ۲ کرده و بعد جواب را دوباره + ۲ می کنیم و اندازه

بدست آمده را از خط پهلو به طرف گشادی فاق علامت گذاشته و همین اندازه را در قسمت دم پای شلوار علامت گذاشته و

نقاط را بهم وصل می کنیم و خطی عمود می کشیم

توجه کنید :

خط اتو در شلوار اهمیت زیادی داره و بعنوان راسته های الگوی شلوار هم محسوب می شود و موقعی که الگو را روی پارچه

می گذاریم فاصله بین ترکی پارچه و خط اتو را اندازه می زنیم در بالا و پایین الگوی شلوار و بعد سوزن ته گرد می زنیم

دوستای عزیزم دقت کنید که خط اتو را بعد از برش شلوار بوسیله کاربن خیاطی روی شلوار کپی می کنیم و بعد خط اتو را روی

شلوار حتما کوک درشت زده و بعد اتو می کنیم تا خط اتو روی شلوار مشخص بشه و آخر کار که شلوار تکمیل شد اون کوک

های درشت را می شکافیم و از روی شلوار بر می داریم

قد زانو

روی خط اتو ، از خط کمر اندازه قد زانو را علامت می گذاریم و خطی افقی می کشیم

اندازه گشادی دور زانو ÷ 2 و بعد دوباره -۱ می کنیم و نصف جواب از خط اتو به طرف راست و نصف جواب به سمت چپ

علامت گذاشته و بعد به گشادی فاق و خط باسن بزرگ به صورت خطی هلالی وصل می کنیم

دور مچ پا

اندازه دور مچ ÷ 2 و بعد دوباره – ۱ می کنیم و نصف جواب از خط اتو به طرف راست و چپ علامت گذاشته و به خط زانو وصل

می کنیم ( مانند شکل الگو )

توجه کنید :

کسانی که دوست دارند دم پای شلوار آنها گشاد باشه باید اندازه مچ پا ( دم پا شلوار ) را به نسبت اندازه گشادی دور زانو در

الگو بیشتر بگیرن و به نسبت مساوی از خط اتو به چپ و راست اندازه بزنند و به خط زانو وصل کنند

نکته مهم :

دوستای عزیزم نکته مهم در الگو ی شلوار جلو خطوط منحنی است که در شلوار از پهلو ی باسن بزرگ به خط زانو و از خط

زانو به دم پا وصل می شود

موقع کشیدن الگو با مداد این خطوط را طراحی کنی و با دست نه با خط کش نقطه خط زانو نباید بصورت یک خط شکسته دیده

بشه بلکه اون قسمت را با مداد به صورت منحنی و هلالی رسم کنید

در الگوی پشت هم از خط باسن تا خط زانو خط رو اول با مداد هلالی رسم کنید و نقطه شکست خط در زانو رو هم هلالی کنید

و بعد به دم پا وصل کنید

منبع:http://pop3da.ir

مطالب مرتبط

Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *