نحوه کشیدن الگو یقه حلزونی وبرش آن /خیاطی

مجموعه: انواع يقه تعداد بازدید: 7374

الگو یقه حلزونی,آموزش خیاطی،لباس مجلسی،الگو یقه حلزونی , آموزش, آموزش خیاطی, آموزش گام به گام خیاطی, اسکیمو, الگوی انواع یقه, الگوی خیاطی, الگوی یقه, الگوی یقه حلزونی, خیاطی, خیاطی آسان, سایت اسکیمو, سایت خیاطی, سایت سرگرمی, سرگرمی, کار های هنری, لباس مجلسی, مجله اسکیمو, مجله سرگرمی اسکیمو, مدل لباس, مدل لباس مجلسی, هنر های دستی, یقه حلزونی, یقه مجلسی, انواع یقه

الگو یقه حلزونی

مجله سر گرمی اسکیمو:

الگو یقه حلزونی - تصویر الگو یقه حلزونی,آموزش خیاطی،لباس مجلسی،الگو یقه حلزونی , آموزش, آموزش خیاطی, آموزش گام به گام خیاطی, اسکیمو, الگوی انواع یقه, الگوی خیاطی, الگوی یقه, الگوی یقه حلزونی, خیاطی, خیاطی آسان, سایت اسکیمو, سایت خیاطی, سایت سرگرمی, سرگرمی, کار های هنری, لباس مجلسی, مجله اسکیمو, مجله سرگرمی اسکیمو, مدل لباس, مدل لباس مجلسی, هنر های دستی, یقه حلزونی, یقه مجلسی, انواع یقه1

مانند شکل زیر بالاتنه برشدار میکشید

ساسون سرشانه را می بندید

تکه برش ۱ را روی ۲ لای باز پارچه برش بزنید

 الگو یقه حلزونی - تصویر الگو یقه حلزونی,آموزش خیاطی،لباس مجلسی،الگو یقه حلزونی , آموزش, آموزش خیاطی, آموزش گام به گام خیاطی, اسکیمو, الگوی انواع یقه, الگوی خیاطی, الگوی یقه, الگوی یقه حلزونی, خیاطی, خیاطی آسان, سایت اسکیمو, سایت خیاطی, سایت سرگرمی, سرگرمی, کار های هنری, لباس مجلسی, مجله اسکیمو, مجله سرگرمی اسکیمو, مدل لباس, مدل لباس مجلسی, هنر های دستی, یقه حلزونی, یقه مجلسی, انواع یقه2

تکه برش ۲ را مانند شکل زیر از کمر به بایین اوزمان میدهیم تا تبدیل به پیلی کنیم

الگو یقه حلزونی - تصویر 3

برای در اوردن یقه  بعد از برش بالاتنه جلو و پشت  .

سر شانه ها ی جلو و پشت را بهم میدوزیم

سپس دور تا دور یقه و جلو لباس را اندازه  میگیرید

بقه را در شکل میبینید

الگو یقه حلزونی - تصویر الگو یقه حلزونی,آموزش خیاطی،لباس مجلسی،الگو یقه حلزونی , آموزش, آموزش خیاطی, آموزش گام به گام خیاطی, اسکیمو, الگوی انواع یقه, الگوی خیاطی, الگوی یقه, الگوی یقه حلزونی, خیاطی, خیاطی آسان, سایت اسکیمو, سایت خیاطی, سایت سرگرمی, سرگرمی, کار های هنری, لباس مجلسی, مجله اسکیمو, مجله سرگرمی اسکیمو, مدل لباس, مدل لباس مجلسی, هنر های دستی, یقه حلزونی, یقه مجلسی, انواع یقه4

alidouz

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “نحوه کشیدن الگو یقه حلزونی وبرش آن /خیاطی”

قالب تفریحی