آرشیو : طنز فك وفاميله ما داريم؟

جک و نوشته طنز فک و فامیله داریم

جک و نوشته طنز فک و فامیله داریم

  مجله سر گرمی اسکیمو:ﺑﺎﺑﺎﻡ ﯾﻪ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺧﯿﺮﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﻦ ، ﺑﻬﺶ ﻣﯿﮕﻢ ﭼﯿﻪ ؟ ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻨﺠﻮﺭﯼ ﻧﯿﮕﺎﻡ ﻣﯿﮑﻨﯽ ؟ ﻣﯿﮕﻪ : ﺣﻀﺮﺕِ ﻋﺒﺎﺳﯽ ...

ادامه مطلب
فک و فامیله ما داریم؟!(طنز)

فک و فامیله ما داریم؟!(طنز)

بابام یه چن روزیٍ رفته شهرستان واسه کارش!!   نصفه شب بودش دیدم مامانم وحشتناک اومده میگه؛ امیـــــــــــــــــــــر بیدارشو ایمان(داداشم ۵سالشه) تب کرده پاشو ببریمش ...

ادامه مطلب
طنز  فک و فامیله ما داریم ؟

طنز فک و فامیله ما داریم ؟

مجله سر گرمی اسکیمو:تمام مکالمات من و بابام در طی سال: «بیا ببین این گوشی من چشه بزن اخبار گوش کنیم بزن ۳ چراغا رو ...

ادامه مطلب
طنز فک و فامیله ما داریم ؟

طنز فک و فامیله ما داریم ؟

مجله سر گرمی اسکیمو:ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺰﺭﮒ ﻣﻦ ﻣﻴﮕﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﻨﺪﻩ ﺧﺪﺍﻳﻲ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻇﺮﻳﻒ ﻣﺬﺍﮐﺮﻩ ﻣﻴﮑﻨﻪ ۶۰ ﮐﻴﻠﻮ ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﺮﺍ ﺑﻬﺶ ﻣﻴﮕﻦ ۸ ﺗﻦ !؟ ...

ادامه مطلب
طنز فک و فامیله ما داریم

طنز فک و فامیله ما داریم

    داشتم رانندگی میکردم یهو مامانم که بغل دستم بود جیغ زد... من گفتم حتما الان یه تریلی میاد میزنه بهم تند فرمونو پیچوندم ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی