بایگانی دسته مطالب جالب

عکس نوشته های انگیزشی برای کنکور و درس خواندن همراه با جملات و سخنان زیبا برای انرژی مثبت و روحیه دادن به دانش آموزان و کنکوری ها

در زیر تصویری از یک نقاشی که چیزهای ترسناک و دیوانه کننده زیادی در آن است را مشاهده خواهید کرد.

مجله سر گرمی اسکیمو: فاصله حرف تا عمل مادر تنها کنج خانه نشسته بود، و پسرک بی توجه غرق در فیسبوک این پست را گذاشت: ” همه هستی ام مادرم …” ! ……………………………………………… دخترک در لاین عکس کارگری پیر را گذاشت و زیرش نوشت: پدرای زحمتکش چند تا لایک دارن…؟ …

به وقت سال ۲۰۱۶میلادی در میان سیل کلماتی که هر روز از زبان های خارجی به زبان فارسی راه پیدا می کنند این بار به سراغ کلماتی رفتیم که از زبان فارسی به زبان های دیگر صادر شده اند.

مجله سر گرمی اسکیمو: ﯾﻪ ﻫﻤﮑﺎﺭﺩﺍﺷﺘﻢ ﺳﺮﺑﺮﺝ ﮐﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ ﺗﺎ ۱۵ ﺭﻭﺯﻣﺎﻩ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺑﺮﮒ ﻣﯿﮑﺸﯿﺪ، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻏﺬﺍﯼ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩ ﻭﻧﯿﻤﯽ ﺍﺯ ﻣﺎﻩ ﺭﻭ ﻏﺬﺍ ﯼ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ، ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﺑﮕﯿﺮﻡ ﮐﻨﺎﺭﺵ ﻧﺸﺘﻢ ﮔﻔﺘﻢ ﺗﺎ ﮐﯽ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻭﺿﻊ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯿﺪﯼ ؟ ﺑﺎﺗﻌﺠﺐ ﮔﻔﺖ : …

در صف کمال  مجله سر گرمی اسکیمو: از زشت رویی پرسیدند: آنروز که جمال پخش میکردند کجا بودی ؟ گفت : در صف کمال اگر کسی به تو لبخند نمیزند علت را در لبان بسته خود جستجو کن مشکلی که با پول حل شود ، مشکل نیست ، هزینه است! …

بگیم عالیه مجله سر گرمی اسکیمو: از امروز هرکی ازمون پرسید حالمون چطوره ؟ بگیم عالیه . عالیه یعنی فرمان به کاینات ، به زمین و زمان ، به همه ی دنیا به همه ی فرشته های عالم … که ای خدا ، ای آسمون ، ای زمین ، حال …

خانه خدا همین نزدیکی است مجله سر گرمی اسکیمو: در معبدی گربه ای زندگی می کرد که هنگام عبادت راهب ها مزاحم تمرکز آن ها می شد. بنابراین استاد بزرگ دستور داد هر وقت زمان مراقبه می رسد یک نفر گربه را گرفته و به ته باغ ببرد و به …