آرشیو : ضرب المثل

من نوکر بادنجان نیستم

من نوکر بادنجان نیستم

  مجله سر گرمی اسکیمو: نوکر بادنجان به کسانی اطلاق می شود که به اقتضای زمان و مکان به سر می برند و در زندگی ...

ادامه مطلب
شاهنامه آخرش خوش است ضرب المثل در مورد عجله و شتابزدگی در قضاوت

شاهنامه آخرش خوش است ضرب المثل در مورد عجله و شتابزدگی در قضاوت

  مجله سر گرمی اسکیمو: کسانی که بدون مطالعه و مداقه دست به کاری زنند هر چند در تشخیص خویش مومن بوده به حسن ختام ...

ادامه مطلب
روی یخ گرد و خاک بلند نکن ضرب المثل در مورد بهانه گیری

روی یخ گرد و خاک بلند نکن ضرب المثل در مورد بهانه گیری

      مجله سر گرمی اسکیمو: وقتی کسی بی خود و بی ‌جهت بهانه بگیرد این مثل را می ‌گویند . روز های آخر ...

ادامه مطلب
خر ما از کرگی دم نداشت

خر ما از کرگی دم نداشت

        عبارت مثلی بالا از طرف کسی اصطلاحاً اظهار می شود که از کیفیت قضاوت و داوری نومید شود و حکم محکمه ...

ادامه مطلب
ضرب المثل سایه تان از سر ما کم نشود

ضرب المثل سایه تان از سر ما کم نشود

      مجله سر گرمی اسکیمو: درعبارت بالا معنی مجازی و استعاره ای سایه همان محبت و مرحمت و تلطف و توجه مخصوصی است ...

ادامه مطلب
گندم خورد و از بهشت بیرون رفت

گندم خورد و از بهشت بیرون رفت

        کسی که صرفاً به مصالح شخصی پای بند باشد و پس از نیل به مقصود ، از دوستان و آشنایان خاصه ...

ادامه مطلب
ضرب المثل لقمه گلو گیر

ضرب المثل لقمه گلو گیر

    مجله سر گرمی اسکیمو: سابقاً در میان اهل طریقت این اعتماد وجود داشت که لقمه حرام و شبهه ناک از گلوی مردان خاص ...

ادامه مطلب
ضرب المثل شمشیر از رو بستن

ضرب المثل شمشیر از رو بستن

      مجله سر گرمی اسکیمو: عبارت بالا کنایه از مبارزه علنی و آشکار است نه پنهانی . در واقع مقصود گوینده این است ...

ادامه مطلب
ضرب المثل سر و گوش آب دادن

ضرب المثل سر و گوش آب دادن

      مجله سر گرمی اسکیمو: عبارت بالا اصطلاحی است که در میان طبقات از وضیع و شریف رایج و معمول است و هر ...

ادامه مطلب
ضرب المثل قمپز در نکن

ضرب المثل قمپز در نکن

    قمپز ( در اصل قپوز) نام توپی است که عثمانی‌ها در سلسله جنگ‌هایی که با ایران داشته‌اند مورد استفاده قرار می‌دادند. این توپ ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی