بایگانی دسته سخن بزرگان

حاصل عمر” گابریل گارسیا “ حاصل عمر” گابریل گارسیا ” نویسنده شهیر کلمبیایی در چند جمله: مجله سر گرمی اسکیمو: در ۲۰ سالگی یاد گرفتم کار خلاف فایده ای ندارد، حتی اگر با مهارت انجام شود. در ۳۰ سالگی پی بردم که قدرت، جاذبه ی مرد است و جاذبه، قدرت …

مجله سر گرمی اسکیمو: ﺍﮔﺮ می خوﺍﻫﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﮔﺮﻩ ﻧﺰﻥ ﺧﯿﺎﻟﺖ ﺭﺍﺣﺖ … ﺗﻮ ﮐﻪ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺷﯽ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻫﻢ ﺣﺎﻟﺸﺎﻥ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﺪﺍﻧﯽ چقدﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻣﻬﻢ ﻭ ﻋﺰﯾﺰ ﻫﺴﺘﯽ؟ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯﯼ ﺳﺮﺍﻏﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﮕﯿﺮﯼ! ﻧﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮﺩﺕ …

حرف های بامزه فامیل دور,دیالوگ های فامیل دور,متن ها بامزه شخصیت فامیل دور ﺑﻌﻀﯽ ﻭﻗﺖ ﻫﺎ ﻣﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺍﻣﺎ ﺍﻭﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩﻭ ﺑﻌﻀﯽ ﻭﻗﺖ ﻫﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﺎﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﺎ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﯿﻢ، ﺧﻼﺻﻪ ﯾﮏ ﻣﺸﺖ ﻧﻔﻬﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺍﺟﺘﻤــــﺎﻉ ﺩﺍﺩﯾﻢ . . ﻓﺎﻣﯿـﻞ ﺩﻭﺭ: ﺍﯾﻨﺎﯾـﯽ …

جملات زیبا و کوتاه از بزرگان,جملات کوتاه از بزرگان,جملات نایاب کوتاه . . گاهی راحت تر آن است که با وجود اندوهی که در درونتان موج می زند لبخند بزنید تا اینکه بخواهید به همه ی عالم علت غمگینی خود را توضیح دهید ! . ژوزه ساراماگو . . زن …

با خودمان می گوییم، عادت می کنیم و با صراحت زیادی، این جمله را تکرار می کنیم،
آن چیزی که هیچ کس نمی پرسد، این است که : به چه قیمتی عادت می کنیم

جــــملاتـــــــ الهام بخــــش بـــرای زندگـــــی

عکس نوشته هایی از سخنان بزرگان

بی محبت مادر/ یک قنات بی آبم

مثل راه بی مقصد / مثل عکس بی قابم

شکستن دل، به شکستن استخوان دنده می‌ماند؛
از بیرون همه‌چیز روبه‌راه است، اما هر نفسی که می‌کشی، دردی‌ست که می‌کشی

اززشت رویی پرسیدند :

آنروزکه جمال پخش می کردند کجا بودی؟

گفت : در