آرشیو : تعبير خواب

تعبیر خواب سلمان

تعبیر خواب سلمان

مجله سر گرمی اسکیمو:تعبیر خواب سلمان خوابی که در روز ششم بیند ، بعد از یکروز یا دو روز تعبیرش ظاهر شود در روز نهم ...

ادامه مطلب
تعبیر خواب از دیدگاه قرآن کریم

تعبیر خواب از دیدگاه قرآن کریم

مجله سر گرمی اسکیمو:تعبیر خواب با قرآن       از ائمه معصومین صلوات الله علیهم منقولست که هرکس خوابی ببیند و تعبیر آنرا بخواهد بداند ببیند از ...

ادامه مطلب
تعبیر خواب پیغمبری

تعبیر خواب پیغمبری

مجله سر گرمی اسکیمو:پیغمبری حضرت دانیال گوید: اگر دید که او پیغمبری شد از جمله پیغمبران و خلق را به خدا می خواند و راه ...

ادامه مطلب
مقایسه فروید ویونگ درباره خواب

مقایسه فروید ویونگ درباره خواب

مجله سر گرمی اسکیمو:مقایسه دیدگاه فروید و یونگ درباره خواب این مطلب خلاصه ای از یکی از سخنرانی های پروفسور دامهاف است. منبع: http://psych.ucsc.edu/dreams/Library/lecture_notes_freud_vs_jung.html «موضوع ...

ادامه مطلب
یهودیان و تعبیر خواب

یهودیان و تعبیر خواب

مجله سر گرمی اسکیمو:یهودیان و تعبیر خواب   می توان گفت اولین کارها و آثار منظم در باب تعبیر توسط یهودیان شکل گرفته است.. در ...

ادامه مطلب
رویا از دیدگاه زیست شناسی

رویا از دیدگاه زیست شناسی

مجله سر گرمی اسکیمو:رویا از دیدگاه زیست شناسی هر نظریهاز رویا باید پنج مشخصه زیر را توضیح دهد: تصورات زنده و روشن (خصوصاً تصاویر و ...

ادامه مطلب
مسائل فلسفی رویا

مسائل فلسفی رویا

مجله سر گرمی اسکیمو: مسائل فلسفی رویا شباهت‌های بین مشاهده رویا و مشاهده واقعیت این سؤال را بر می‌انگیزد که چگونه میتوان بین بین این ...

ادامه مطلب
دیدن رویا و خواب درست و صادقه

دیدن رویا و خواب درست و صادقه

مجله سر گرمی اسکیمو:دیدن رویا و خواب درست و صادقه در کتاب قرآن  مجید هم در خصوص رویا بحث شده و به ویژه معجزه یکی ...

ادامه مطلب
تعبیر خواب صادق

تعبیر خواب صادق

مجله سر گرمی اسکیمو:خواب صادق خواب صادق به معنای آنستکه فرد از وقوع حادثه ای در آینده و یا در زمان نزدیک مطلع شود این ...

ادامه مطلب
تعبیر خواب ماهی

تعبیر خواب ماهی

مجله سر گرمی اسکیمو:تعبیر ماهی   حضرت دانیال گوید: دیدن ماهی در خواب در دریای گرمسیر، دلیل بلا و سختی بود و در دریای سردسیر ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی