بایگانی دسته آموزش دوخت دامن

در ادامه دامن ها برای این جلسه ترکیب دامن تنگ را با انواع لامباداها را داریم با ما همراه باشید تا دامن های مجلسی را یاد بگیرید.

از ترکیب دامن های تنگ با کلوش، نیم کلوش و فون و استفاده از برش صاف، اریب، جناقی، هلال و غیر قرینه ای که به دامن تنگ می دهید می توانید دامن های زیبایی بدوزید.

آموزش کش دوزی روی دامن کلوش مجله سر گرمی اسکیمو: در این مدل، کش باید داخل نوار کمر دوخته شود و بعد به دامن وصل شود.     ۱- الگوی کلوش چین دار را بکشید یعنی دور کمر را تقسیم بر۳ کرده (به اضافه ۳ تا ۵) کنید و الگو را …

ترفند مهم برای انواع دامن ترک مجله سر گرمی اسکیمو: بعداز رسم کادر اولیه دامن ترک از خط وسط کادر سه سانتی متر پایین می اییم، این سه سانتی متر را به کمر هلال کنید، برای اینکه قد دامن کوتاه نشود سه سانتی متر در لبه کادر یعنی خط قد دامن …

الگو دامن فانتزی مجله سر گرمی اسکیمو: ابتدا الگوی اولیه دامن تنگ را کشیده (قدماکسی) بعد از کنترل کمر؛ پنس جلو و پشت را نصف کرده نصف پنس جلو را از پهلوی جلو و نصف پنس پشت را از پهلوی پشت رد می کنیم. در بعضی متدها خط پنس که …

در این آموزش قصد داریم دامن ماهی مجلسی را به شما هنرجویان عزیز آموزش بدهیم.

دامن غیر متقارن به خاطر استفاده از چند رنگ و مدل پارچه زیبایی خاصی دارد و این کار باعث تمایز با دامن های ساده می شود.

در ادامه مبحث دامن، برای امروز آموزش دامن تنگ حلزون دار روی باسن کوچک را در نظر داریم که کی توانید برای خودتان برش زده و آماده کنید.

در این مقاله با آموزش دامن های کلوش مخروطی که در لباس های مجلسی کاربرد زیادی دارد با ما هم گام شوید.