بایگانی دسته آموزش خیاطی به روش سادریک خانم عمرانی

در این مقاله آموزش پنس سرشانه توسط خانم عمرانی را برای شما علاقه مندان به خیاطی شرح می دهیم.

آموزش دوخت جا لباسی نوزاد مجله سر گرمی اسکیمو:برای برش برای قسمت کفه آن از یک مقوا استفاده میکنیم . پارچه رو دولا تا میزنیم بعد از تا زدن مقوا را روی آن قرار میدهیم و یک سانت زاپاس برای برش نگه میداریم یک طرف مربع را برای گذاشتن مقوا …

طریقه دوخت یقه کراواتی آستین کیمونو با پارچه کشی آموزش برش دوخت یقه کراواتی طریقه دوخت یقه کراواتی مجله سر گرمی اسکیمو:برای درست کردن یقه کراواتی به روش الگوی یقه هفت در می آوریم . در وسط خط اریب ۶ سانت یک سانت بالا و پایین برای پنس الگو به …

آموزش خیاطی، آموزش الگو و دوخت سه جاف و بندک توسط استاد خیاطی خانم عمرانی به صورت ساده و آسان و مرحله به مرحله با استفاده از تصویر

آموزش خیاطی، آموزش الگو و دوخت دامن پیلیسه راسته توسط استاد خیاطی خانم عمرانی به صورت ساده و آسان و مرحله به مرحله با استفاده از تصویر

آموزش خیاطی، آموزش برش و دوخت چاک دامن توسط استاد خیاطی خانم عمرانی به صورت ساده و آسان و مرحله به مرحله با استفاده از تصویر

آموزش خیاطی، آموزش الگو و دوخت آستین لاله ای و آستین لبه گشاد توسط استاد خیاطی خانم عمرانی به صورت ساده و آسان و مرحله به مرحله با استفاده از تصویر

آموزش خیاطی، آموزش الگو و دوخت دامن پیلیسه اریب توسط استاد خیاطی خانم عمرانی به صورت ساده و آسان و مرحله به مرحله با استفاده از تصویر

آموزش خیاطی، آموزش الگو و دوخت شلوار توسط استاد خیاطی خانم عمرانی به صورت ساده و آسان ومرحله به مرحله با استفاده از تصویر

آموزش خیاطی، آموزش دوخت آستین کی می نو توسط استاد خیاطی خانم عمرانی به صورت ساده و آسان و مرحله به مرحله با استفاده از تصویر