بایگانی دسته لالایی کودکانه

لالایی هایی از نقاط مختلف ایران   لالایی  کرمان     لالالا گل پونه گدا امد در خونه یه نان دادم بدش اومد دونان دادم خوشش اومد خودش رفت و سگش اومد لالالا گل خشخاش بابا رفته خدا همراش لالالا گل فندق مامان رفته سر صندوق لالالا گل زیره چرا …

لالایی با طعم میوه دوباره ماه زیبا ? نشسته اون بالاها ? می تابه نور مهتاب ✨ همه چشما پر از خواب ? مامان جونم بخون باز ? برایم شعر وآواز ? شده وقت لالایی ? عروسک جان کجایی ? لالا لالا آناناس ? عروسک تو تنهاس بگیر اونو توآغوش …

لالایی زیبابرای  کودکان برات قصه میگم تا که بخوابی دیگه اشکی نریز نکن بیتابی میگم حکایت بره و گرگه برات میگم که دنیا چه بزرگه بخواب ای کودک من گریه بسه از اشکای تو این قلبم شکسته نذار مروارید چشمات حروم شه لا لایی میخونم تا شب تموم شه لا …

لالایی رویای کوچ لالا لالایی، فرزند زیبا قهرمان من، انسان فردا شب شد دوباره، ماه مهربون داره تابه، از تو آسمون چشماتو ببند، همراه رویا اسب چوبیت، اسب سم طلا یه شب از شبا، موقع بهار رو یال یه اسب، تو می شی سوار می ری آسمون، مثل پرنده می …

لالایی کودک برات قصه میگم تا که بخوابی دیگه اشکی نریز نکن بیتابی میگم حکایت بره و گرگه برات میگم که دنیا چه بزرگه بخواب ای کودک من گریه بسه از اشکای تو این قلبم شکسته نذار مروارید چشمات حروم شه لا لایی میخونم تا شب تموم شه لا لایی …

لالایی کودکانه: گل و ماهور   بخواب ای گل، گل زیبا لالا لالا، لالا لالا گل سوسن، گل کوکب گل مریم، گل مینا به روی مثل ماه تو ستاره می زنه سو سو بخواب ای ماه تابانم لالا لالا گل شب بو بگو آهسته زیر لب خدای مهربان من به …

لالا لالا گل پونه

گل زیبای بابونه

بپوش از برگ گل پیرهن

شعرهای کودکانه زیبا-شعربهاروتابستان وپاییزو لالایی